קובץ התקנות למסירת מידע מקרנית

 

 

קובץ התקנות לקבלת מידע מקרניתשר האוצר, יובל שטייניץ, חתם על קובץ תקנות (אשר יכנסו לתוקף בתום 90 יום מיום פרסומן) בעניין הגופים הזכאים לקבל מידע מקרנית לצורך מימוש זכויותיהם בקשר לתאונת דרכים.

 

הגופים הזכאים לקבל מידע מקרנית הם: המוסד לביטוח לאומי, מוסד רפואי (למעט מוסד לטיפול במשתמשים בסמים), קופת חולים, מגן דוד אדום, רשות כבאות וחברת ביטוח לרבות הפול.

 

הנפגע המבקש לקבל מידע מהקרן אמור להגיש את בקשתו בכתב או באמצעות האתר של הקרן ולציין את מועד קרות תאונת הדרכים, מספר הרישוי של הרכב המעורב ולהצהיר, כי המידע דרוש לו למימוש זכויותיו בקשר לתאונת דרכים.

 

גוף המבקש לקבל מידע מהקרן יגיש את בקשתו בכתב או באמצעות האתר של הקרן ויצויין בבבקשה מועד קרות תאונת הדרכים, מספר הרישוי של הרכב ויצהיר, כי המידע דרוש לו לשם מימוש זכויותיו בקשר לתאונת דרכים וכי מגיש הבקשה הוסמך לכך כאמור בתקנה.

 

הקרן תמסור את המידע למבקש בתוך 14 יום מיום קבלת הבקשה והתשלום שנקבע ל 10 ₪ לבקשת נפגע או גוף באינטרנט ובקשת נפגע בכתב. התשלום בעבור בקשת גוף בכתב הוא 40 ₪.

 

הקרן תמסור למשטרת ישראל, ללא תמורה, אחת לחודש ביום האחרון בו, קובץ נתונים שיכלול את המידע ואת מספרי הרישוי ותקופת הביטוח של כלי הרכב לשם חקירת תאונות דרכים ואכיפת הוראות הדין הנוגעות לכך ולשם אכיפת הוראות פקודת הביטוח.

 

 


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright