פורסמה מצגת יחידת אתג"ר  - גניבות כלי רכב בישראל בשנת 2009

 

מצגת אתג"ר גניבות כלי רכב לשנת 2009באתר האינטרנט של אגוד חברות הביטוח מתפרסמת מצגת יחידת אתג"ר של משטרת ישראל המציגה את מפת גניבות הרכב במדינת ישראל בשנת 2009 בהשוואה לנתוני השנה הקודמת.

 

מנתוני משטרת ישראל, עולה, כי בשנת 2009 נרשמה ירידה נומינלית של 14% בגניבות הרכב במדינת ישראל לעומת 2008. החישוב נעשה, כאמור במספרים בלבד מבלי לקחת בחשבון את העליה במצבת הרכב במדינה, ונראה, כי חישוב הגניבות באחוזים מתוך כלל כלי הרכב, היה מראה על תוצאות טובות אף יותר.

 

המצגת מראה חתכים שונים של סיכון גניבת רכב, כאשר הרכב הגניב ביותר בשנת 2009 היה סובארו ליאונה ומרבית הגניבות (30.7%) אירעו במחוז המרכז. כלי הרכב הפרטי מהווים 58.8% מכלל כלי הרכב שנגנבים במדינת ישראל שמספרם הגיע בשנת 2009 לכדי כלי רכב לעומת 24,600 בשנת 2008.

 

 

 


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright