הפוליסה התקנית לביטוח רכב חובה תחל מיום 1/10/2010 במקום 1/7/2010

 

הפוליסה התקנית לביטוח רכב חובה מיום 1/10/2010

משרד האוצר הודיע באמצעות הדואר האלקטרוני, על דחיית תחילת תוקפה של הפוליסה התקנית לביטוח רכב חובה.

 

תוקף התקנות החדשות אמור היה לחול מיום 1/7/2010 ונדחה ליום 1/10/2010.

 

יובל שטייניץ, שר האוצר חתם על תיקון תקנה 11 לחוק פיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאי חוזה לביטוח חובה של רכב מנועי)(תיקון), התש"ע- 2010, לפיו נדחתה תחולת תחילת תוקפה של הפוליסה התקנית לביטוח רכב חובה ליום 1/10/2010 במקום 1/7/2010.

 


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright