חוזר הבהרה איסור על כהונת עובד מוסדי כדירקטור בו

 

חוזר הבהרה איסור על כהונת עובד מוסדי כדירקטור בויואב בן אור, ממלא מקום הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון פרסם ביום 25 בינואר 2010 חוזר הבהרה בנושא כהונת עובד גוף מוסדי כדירקטור בו .

 

החוזר מבהיר את תכליתה של המגבלה שנקבעה בתקנות לגבי הפרדה בין הדירקטוריון כגורם מפקח ומתווה מדיניות לבין גורמי הביצוע בגוף המוסדי. בין היתר, ביקשו התקנות למנוע מצב עניינים בו גורמי ביצוע בגוף המוסדי יכהנו בדירקטוריון, דבר שעלול להביא לפגיעה ביכולת השיפוט של הדירקטוריון את פעולות ההנהלה ואף עלול להביא לתלות של הדירקטוריון בהנהלה.

  

 

 


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright