AIG נקנסה על שימוש בנתוני לקוח


AIG נקנסה על שימוש בנתוני לקוח
AIG ישראל נקנסה על ידי הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע (רמו"ט). לפי ידיעה המתפרסמת באתר משרד המשפטים, הקנס המנהלי הוטל על חברת הביטוח  בשל שימוש שלא כדין במידע אישי של לקוח תוך פגיעה בפרטיותו.

 

חברת הביטוח השתמשה במידע שלא למטרה לשמה נמסר לה בכך שהכניסה את המידע האישי למאגר מידע המשמש למתן הצעות שיווקיות, מבלי שנתבקשה לכך הסכמתו ל המתלונן, ומבלי שנמסרה כוונת החברה.

 

רשם מאגרי המידע  קבע, כי המתלונן מסר את פרטיו לחברה לשם קבלת  ביטוח נסיעות לחו"ל. מאחר שהחוק קובע צמידות בין המטרה לשמה נתקבל המידע לשימוש שמותר לעשות בו, אם שחברת הביטוח רצתה לעשות שימושים נוספים ואחרים במידע האישי, היה עליה לידע את המבוטח באופן מפורש ולקבל את הסכמתו הנפרדת לשימוש.

 

תקופת ההתקשרות של המבוטח עם החברה היתה לתקופת השהות בחו"ל. במהלך ההתקשרות הוא נשאל האם ברצונו לקבל הצעות ביטוח רכב וסירב.

 

 

 


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright