כלל ביטוח עומדת למכירה

 

 

כלל ביטוח עומדת למכירההבורסה לניירות ערך בתל אביב קיבלה היום את הודעת אי די בי חברה לפתוח בע"מ ("אי די בי"), בעלת השליטה בחברת כלל ביטוח, לפיה קיבלה אי די בי לאחרונה מספר פניות ממשקיעים ישראלים וזרים, לרבות בנקים להשקעות, לגבי אפשרות מכירה של החזקותיה של אי די בי בחברה, כולן או חלקן.

 

אי די בי הוסיפה והבהירה כי, כפי שהודיעה לציבור בעבר, כחברת אחזקות היא בוחנת באופן מתמיד הזדמנויות השקעה ומימוש בחברות המוחזקות על ידה ובחברות אחרות בארץ ובעולם, והיא מקבלת ואף יוזמת פניות לביצוע השקעות ומימושים. בהתאם, הבהירה אי די בי כי, ככל שפניות אלה או הצעות אחרות, אם תהיינה, למכירת החזקותיה בחברה כאמור, תשקפנה תנאים ראויים בעיני אי די בי, בכוונת אי די בי לבחון אותן.

 

לאחר פרסום ההודעה הופסק המסחר במניית החברה למשך כמחצית השעה.

 

 

 

 


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright