פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

חוק הגז וביטוח

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

  

 

ביטוח חובה לפי חוק הגז ופיצוי נפגעים

 מאת קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תביעות מבוטחים ומבטחים, מנהלת אתרי ביטוח ומנסחת פוליסות

 

ההרס שהותיר אחריו פיצוץ בלוני הגז הירושלים בחודש ינואר 2014, צילום רשות הכיסוי וההצלההביטוח עפ"י חוק

בעקבות פיצוץ בלוני הגז בחודש ינואר 2014, בירושלים אשר גרם להרס רכוש ולאסון שבו נהרגו בני משפחת טופן עם בנם התינוק, להלן סיקור החיוב בביטוח לפי הוראות חוק הגז המחייב את כל ספקי הגז במדינת ישראל להחזיק בביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי  בגבול אחריות שלא יפחת מ 5 מיליון דולר לאירוע לפי בסיס אירוע. דהיינו הכיסוי הביטוחי יחול גם לגבי תביעות אשר יוגשו לאחר תום תקופת הביטוח בשל מקרים שקרו במהלכה. הביטוח אמור להיות תקף במשך כל תקופת הרישיון, כאשר סכום ההשתתפות העצמית לא יעלה על 1% מגבול האחריות לאירוע.
 

הפוליסה תכלול ביטוח צד ג' המקיף את כל פעילות החברה, לרבות אחריות מוצר ואחריות מקצועית בתחום עיסוק החברה בגז. בטרם יפוג תוקף הפוליסה.

 

על ספק הגז להמציא למשרד לאנרגיה והמים אישור עריכת ביטוחים בהתאם לדרישות המשרד על גבי אחד המתפרסמים באתר המשרד.

ביטוח מובילי הגז אמור לכלול:

 

ביטוח אחריות מעבידים

ביטוח רכב חובה

ביטוח צד ג' רכוש לרכב המוביל

ביטוח אחריות חוקית כלפי צד ג'  בגין נזקי גוף ורכוש הכולל הרחבת שיפוי לטובת מדינת ישראל ככל שתיחשב למעשי ו/או למחדלי הספק או הבאים מטעמו. הביטוח יהיה בגבול אחריות מזערי של 5 מ' דולר ובהשתתפות עצמית שלא תעלה על 1% מגבול האחריות.

 

הביטוחים כוללים ויתור על תחלוף לטובת המדינה, למעט אדם שפעל בכוונת זדון וחובת הודעה של המבטח למשרד האנרגיה והמים 45 יום מראש לפני צמצום או ביטול הביטוחים.

 

ביטוח ספק הגז, בנוסף לביטוחים המפורטים לעיל אמור לכלול גם ביטוחי אחריות מקצועית ואחריות המוצר בתוך גבול האחריות לביטוח צד ג' הכולל גם אחריות למעשי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

 

פיצוי הנפגעים

כאשר קיימת אחריות חוקית של חברת הגז, הפיצוי ישולם על ידי מבטחיה עד לגובה גבול האחריות לפי הפוליסה בתוספת הוצאות משפט סבירות לכל מי שנפגע. הפיצוי שנעשה על ידי המבטחים לנפגעים שהיו מבוטחים בביטוח רכוש, יתבע, ככל הנראה על ידי המבטחים ממבטחיה של חברת הגז בתביעות תחלוף. הנפגעים שלא היו מבוטחים יכולים לתבוע את חברת הגז אבל גם את החברה שביטחה אותה בביטוח אחריות חוקית וזאת לפי הוראות חוק חוזה הביטוח המאפשר להם לתבוע את המבטח של המזיק, החייב לשלם להם את התביעה, אם המבוטח (חברת הגז) אינו מתנגד בתוך תקופה של 30 יום.

 

במקרה שבו נגרם נזק לרכוש המשולב בפגיעות בנפש ואחריותו של המבוטח ברורה וידועה, סביר להניח, שהמבטחים של המזיק (במקרה הנדון, חברת הגז) יחשבו היטב לפני שיחליט לסחוב את הנפגעים בתביעות משפטיות ארוכות הואיל ובמשך השנים, הפגיעות בגוף עשויות להחמיר ואפשר שהמבטחים דווקא יהיו מעוניינים לסגור בהקדם את התביעות עם הנפגעים בהסדרי פשרה שונים לפני שסכומי התביעות כנגד חברת הגז יטפחו. גם הנפגעים שרכושם היה מבוטח, קרוב לוודאי שיגישו תביעות נגד חברת הגז ומבטחיה בשל נזקי הגוף ועגמת הנפש ככל שנגרמו להם וסכומי ההשתתפות העצמית והוצאות שונות (כגון הוצאות הובלה של רכוש לדירה חלופית וממנה לדירה החדשה) שלא היו כלולות בביטוח.

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright