ההיסטוריה של הביטוח >  פוליסה של חברת הסנה לביטוח נגד גניבה במחתרת ופריצה

 

פוליסה של חברת הסנה לביטוח נגד גניבה במחתרת ופריצה

 

פוליסה של חברת הסנה לביטוח נגד גניבה במחתרת ופריצה