ההיסטוריה של הביטוח >  קבלות של חברת הסנה 1957 

 

קבלות של  חברת הסנה משנת 1957

 

קבלות של  חברת הסנה משנת 1957