ההיסטוריה של הביטוח >  פוליסה לביטוח אש הסנה 1944 

 

פוליסה לביטוח אש של חברת הסנה משנת 1944

 

פוליסה לביטוח אש של חברת הסנה משנת 1944פוליסה לביטוח אש של חברת הסנה משנת 1944 חלק 2