ההיסטוריה של הביטוח >  על אופן היסוודה של  חברת הסנה

 

על אופן היסוודה של  חברת הסנה

 

קיצור תולדות הסנה  בטאון המכללה לביטוח 1994 - המייסד אליהו מונצ'יק