ההיסטוריה של הביטוח >  פוליסה של המשמר משנת 1940

פוליסה של המשמר באנגלית בעבור ללוידס משנת 1940

פוליסה של המשמר באנגלית בעבור ללוידס משנת 1940