היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח קבלני - תכנון עבודה וחומרים לקויים

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 


טיפים למבוטח  |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | אחריות של עסק | אינטרנט ומחשבים


 

ביטוח עבודות קבלניות - תכנון עבודה וחומרים לקויים

 

מאת קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים

 

 

ביטוח עבודות קבלניות

 

תכנון, חומרים ועבודה לקויים - חריגים לפרק 1- ביטוח הרכוש

הצורך בביטוח מיוחד לתכנון, חומרים או עבודה לקויים לפי ביטוח עבודות קבלניות נובע מחריג אחד או שני חריגים (תלוי בפוליסה) לפי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות. 

יש לשים לב, כי מדובר בחריגים לפי פרק 1 ביטוח הרכוש ובהיעדר חריג מפורש לעניין, אמור להיות כיסוי לנזק הנגרם לצד שלישי או לעובדים בשל תכנון חומרים ועבודה לקויים, כאמור. כלומר, אם התמוטטה תקרה בבניין בשל תכנון או חומרים או עבודה לקויים ונגרם נזק גם לרכוש או גם לגוף של צד שלישי ובאותו אירוע אף נפגע עובד, הרי שהפוליסה המקובלת לביטוח עבודות קבלניות אמורה לכסות את אחריותו של המבוטח כלפי צד ג' וכלפי העובד.

האמירה לגבי תנאי הפוליסה, נובעת מהעבודה שאין אחידות בתנאי הביטוח וניתן למצוא הבדלים בין הפוליסות השונות ולכן חשוב לקרוא וללמוד את תנאי הפוליסה המוצעת למבוטח לפני ההתקשרות בהסכם הביטוח ובמידת הצורך לבקש להתאימם.

שתי השיטות המקובלות בפוליסות לביטוח עבודות קבלניות הן:

א.  כל המקרים כלולים בחריג אחד המתייחס לנזק ישיר בלבד, כאשר נזק לרכוש אחר מבוטח:
נוסח החריד בפוליסת ביט לביטוח עבודות קבלניות הוא "המבטח לא יהא אחראי בעבור הוצאות  לתיקונים או להחלפה הנובעות מתכנון לקוי, מחומרים לקויים או מעבודה לקויה, אך חריג זה, יוגבל לתיקון או להחלפת הפריטים הלקויים עצמם ולא יחול לגבי אובדן או נזק לפריטים אשר בוצעו כהלכה, כאשר אובדן או נזק  כזה, נגרם כתוצאה מתאונה שנבעה מתכנון לקוי, מחומרים לקויים או מעבודה לקויה.

לפי שיטה זו, נזק עקיף מתכנון, עבודה וחומרים לקויים מבוטח במלואו. ואם המבוטח רכש הרחבה לכיסוי נזק ישיר, תחול ההרחבה עד גובה הסכום שנקבע לגביה בפוליסה בגבול אחריות על בסיס נזק ראשון אשר בדרך כלל אינו כפוף לביטוח חסר ובדרך כלל גם כפוף לתנאים מיוחדים המוכתבים ע"י מבטחי משנה.

ב. הפרדת תכנון לקוי בחריג נפרד
בפוליסות מהסוג הנדון יופיעו שני חריגים:
חריג א': "המבטח לא יהא אחראי עבור נזק הנגרם מתכנון לקוי."
חריג ב: "המבטח לא יהא אחראי בעבור
הוצאות  לתיקונים או להחלפה הנובעות  מחומרים לקויים או מעבודה לקויה, אך חריג זה, יוגבל לתיקון או להחלפת הפריטים הלקויים עצמם ולא יחול לגבי אובדן או נזק לפריטים אשר בוצעו כהלכה, כאשר אובדן או נזק  כזה, נגרם כתוצאה מתאונה שנבעה מחומרים לקויים או מעבודה לקויה.

לפי שיטה זו, כל נזק הנובע מתכנון לקוי, בין אם ישיר ובין אם עקיף, אינו מבוטח בכלל לעומת נזק עקיף הנובע מעבודה וחומרים לקויים המבוטח לפי הפוליסה.

גם במקרה הנדון ניתן להרחיב את הכיסוי הביטוחי בגבול אחריות על בסיס נזק ראשון אשר בדרך כלל אינו כפוף לביטוח חסר ובדרך כלל גם כפוף לתנאים מיוחדים המוכתבים ע"י מבטחי משנה.


השתתפות עצמית שונה לכל כיסוי

כפי שראינו בסעיף הקודם, את הכיסוי לנזק הנובע מתכנון חומרים ועובדה לקויים יש להפריד לסעיפים שונים כאשר לכל אחד מהם, בדרך כלל ייקבע סכום (או לפעמים שיעור המוגבל בסכום מינימום) של השתתפות עצמית:

  1. השתתפות עצמית לנזק ישיר (שתהיה ההשתתפות העצמית הגבוהה ביותר)

  2. השתתפות עצמית לנזק עקיף (העשויה להיות נמוכה יותר ולפעמים אפילו מחצית או חמישית מסכום ההשתתפות העצמית לנזק ישיר).

  3. השתתפות עצמית לפרק צד ג'.

  4. השתתפות עצמית לפרק חבות המעבידים.

אם לא נקבע אחרת בפוליסה, עשוי המבוטח לשאת בהשתתפות עצמית נפרדת לכל סעיף בפוליסה גם כאשר מדובר באירוע  אחד. ולא רק זאת אלא שבחלק מהקרים ניתן למצוא תנאי לפיו המבוטח נושא בהשתתפות עצמית נפרדת לכל תובע בביטוח אחריות חוקית. כלומר ההשתתפות העצמית מוכפלת במספר התובעים.

הדרך הנכונה ביותר, היא כמובן, לקבוע במועד ההתקשרות בהסכם הביטוח סכום מרבי להשתתפות עצמית לאירוע אחד, גם אם הכיסוי לנזקים שנגרמו בגין אותו אירוע נופל תחת סעיפים שונים או אפילו פוליסות שונות שנערכו באמצעות אותו המבטח.

 


מהם תכנון, עבודה או חומרים לקויים?

הדרך  הנוחה והפשוטה לצמצם או להתנער מתשלום תביעה (בסכומים הנופלים מסכום ההשתתפות העצמית לנזק ישיר בשל תכנון, עבודה או חומרים לקויים) העומדת בפני מבטח לפי הפוליסה לביטוח  היא לטעון, כי סיבת הנזק היא אחת מהסיבות הנ"ל כאשר ההוכחה לכך היא עצם האירוע אשר לא היה אמור להתרחש, לנקוב בסכום ההשתתפות העצמית ולדחות את התביעה.

אולם, הדברים אינם כל-כך פשוטים הואיל ועל המבטח לצלוח את מכשול חובת ההוכחה בביטוח עבודות קבלניות שהוא ביטוח מסוג  "כל הסיכונים". 

בביטוח "כל הסיכונים"  להבדיל מביטוח "מקיף" חובת ההוכחה במקרה של נזק פועלת לטובת המבוטח, כל מה שעליו להוכיח הוא אירוע נזק מתאונה ואם חברת הביטוח טוענת לחריג, עליה להוכיח זאת.  בביטוח מסוג "מקיף" על המבוטח להוכיח, כי ארע נזק המבוטח לפי הפוליסה.

לכן, אם המבטח טוען, כי הנזק אירע בשל תכנון, חומרים או עבודה לקויה עליו לפרט את סוג הליקוי וטיבו ומה נעשה או לא נעשה כהלכה וכיצד היו הדברים אמורים להיעשות לו נעשו באופן תקין ולא להסתפק באמירה לאקונית.


 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright