היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח מבנה של כל הבית המשותף

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד  |  ביטוח עסקים |  ביטוחי פרט  |  סיכונים  | סוכנים ומבטחיםטיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


 

ביטוח כל הבית המשותף לעומת ביטוח חלקים משותפים בלבד

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול תביעות ביטוח וניהול סיכונים

 

 

צילום אילוסטרציה של מגדלי מגורים ברצועת החוף של תל אביבביטוח מבנה של בתים משותפים במדינת ישראל באמצעות נציגות הדיירים או חברה לניהול מבנים נערך לפי אחת משתי החלופות הבאות:

 

 

חלופה א' - ביטוח החלקים המשותפים בלבד.

או

חלופה ב' - ביטוח המבנה כולו.

 

ממבט ראשון חלופה א' נראית נוחה יותר לתפעול ע"י הנהלת הבית המשותף הואיל ומדובר בעלות ביטוח נמוכה יותר לעומת חלופה ב'.

 

במחשבה שניה, ניתן לראות את היתרונות הברורים של החלופה השניה לעומת החלופה הראשונה, כפי שהם מפורטים להלן:

 

א. היקף הכיסוי וניהול תביעות

ביטוח המבנה כולו מקנה אפשרות טובה יותר לשיקום נזק לנזק מסיבי או גם הקמה מחדש של המגדל בעקבות הרס מסיבי שיחייב את הריסתו והקמתו מחדש.

 

ביטוח כל המבנה מאפשרת לדיירים להשיג תנאים משופרים לעומת תנאי פוליסות החבילה לחלקים משותפים בלבד המוכתבים ע"י חברות הביטוח באמצעות שכירת שירותי יעוץ ביטוח כללי שאמורים לכלול ניסוח של תנאים מיוחדים שמיטיבים את מצבם של הדיירים המבוטחים. התנאים המיוחדים שלי כוללים כחמישה עומדים של הרחבות מיוחדות לטובת המבוטחים וחברות הביטוח כאחד בכך שהם נועדו לפשט את הליכי יישוב ובירור התביעות באופן שתואם את הרגולציה והפסיקה העדכנית ומונע פרנסה מיותרת מידידי וחברי עורכי הדין.

 

במקרה של נזק ליחידה בודדות או ליחידות אחדות, ניהול תביעות מול חברות הביטוח מעמדה של כח, כאשר גם כאן במקרה של נזקים בהיקף גדול ניתן להיעזר בשירותי יעוץ ביטוח.

 

ב. צמצום החשיפה לתביעת נזיקין של דייר אחד כלפי השני או מבטחו

כאשר פורצת אש בדירת מגורים לעיתים קרובות נגרם נזק גם לדירות שכנות בבניין. כאשר כל המבנה מבוטח לפי הפוליסה, נמנעת תביעת נזיקין בשל נזק למבנה המבוטח כלפי אותו דייר שמדירתו פרצה האש. חברת הביטוח משלמת את הנזק לכל הדיירים שדירתם נפגעה מהאירוע.

לעומת זאת לפי חלופה א' כאשר רק השטחים המשותפים מבוטחים ולכל דירה יש ביטוח נפרד ואפשר גם שלחלק מהדירות אין בכלל ביטוח, הרי שהדיירים שדירתם נפגעה בשל נזק האש יתבעו את הנזק שנגרם לדירתם מהדייר שמדירתו פרצה האש. אם דירתם מבוטחת וחברת הביטוח שלהם שילמה את הנזק, היא עשויה לחזור בתביעת שיבוב (תחלוף) כלפי הדייר המזיק.

 

הכיסוי לתביעת נזיקין וגם לתביעת תחלוף ניתן לפי פרק לביטוח צד ג' לפי הפוליסה לביטוח תכולה. ביטוח מסוג זה אינו ביטוח חובה ונכון להיום מעריכים שכ 50% מהדירות במדינת ישראל אינן מבוטחות.

 

בביטוח צד ג' לפי ביטוח תכולת דירה קיים גבול אחריות בסיסי שיכול לעמוד על 500,000 ש"ח או אפילו 1,000,000 ש"ח אך במרבית המקרים אם כולם לא יותר ממיליון דולר של ארה"ב. כך שגם כאשר קיים ביטוח, הפוליסה תשלם את גובה התביעה נגד המבוטח רק עד גובה גבול האחריות לפי הפוליסה כאשר את שאר הסכום יאלץ המבוטח להשלים מכיסוי.

 

ג. עלות הביטוח לכל דייר

כאשר ביטוח מבנה הבית המשותף נערך לפי החלופה הראשונה, כלומר ביטוח החלקים המשותפים בלבד, הרי שמטבע הדברים אותם הדיירים שמעוניינים לבטח את מבנה דירתם רוכשים ביטוח משל עצמם למבנה הדירה. ביטוח למבנה הדירה נערך גם על ידי אותם הדיירים שנטלו הלוואה מהבנק לצורך רכישת הדירה.

 

אותם הדיירים שביטחו את מבנה דירתם, משלמים שלא מדעת, תשלום כפול בעבור החלקים המשותפים של הבית המשותף מהסיבה הפשוטה שהגדרת מבנה הדירה לפי התקנות לביטוח מבנה דירה (תנאי המינימום המחייבים עפ"י חוק לביטוח דירות בישראל) כוללת את חלקו של הדייר בחלקים המשותפים:

 

""דירה" – המבנה של הדירה או הבית הנזכרים במפרט וששימושם העיקרי למגורים, לרבות מרפסות, צנרת (לרבות צנרת גז), מתקני ביוב ואינסטלציה, מתקני הסקה, מערכות מיזוג אוויר, דוודים, מערכות סולריות לחימום מים, מתקני טלפון וחשמל השייכים לדירה, שערים, גדרות ודרכים מרוצפות השייכים לדירה וכל החלקים הקבועים של הדירה או המחוברים אליה חיבור של קבע; ואם הדירה מצויה בבית משותף – גם לרבות חלקו של המבוטח ברכוש המשותף של הבית המשותף וכן הצמדות מיוחדות שיש לדירה (לרבות מחסן)".

 

אם נניח (לדוגמה בלבד) שעלות המחלקים המשותפים מהווה שליש משטח הדירה, הרי שאותם הדיירים שביטחו את דירתם בנפרד משלמים שליש מהפרמיה לביטוח מבנה הדירה כ"מתנה" לחברת הביטוח. וזאת כמובן בהנחה שסכומי הביטוח הולמים את עלות השיקום וההקמה מחדש של הדירה.

 

בנוסף קיימת חשיפה בפוליסות רבות שאינן כוללות את ההרחבה לביטוח חלקים משותפים בבית משותף לפי סעיף ביטוח ראשוני, לתשלום השתתפות עצמית מיותרת ע"י הדיירים שביטחו את דירתם, אם וכאשר חברת הביטוח שביטחה את החלקים המשותפים של הבית המשותף, תבקש לשתף את מבטחי הדירות בתשלום הנזק ששולם על ידה לפי סעיף ביטוח כפל.

 

נאמר, שחברות הביטוח לא ימהרו להפעיל את זכותן לפי סעיף זה במקרה של נזקים בסכומים יחסית זניחים שאינם עולים על עשרות אלפי שקלים אולם סביר להניח שלא שהמבטחים יהססו להפעיל את זכותן לפי סעיף זה ולשתף את מבטחי היחידות במקרה של נזקים בהיקף של מאות אלפי שקלים או יותר. שיקול של עלות מול תועלת.

 

ד. שיקולי נאמנות לסוכן הביטוח

אחד השיקולים שעשויים למנוע ביטוח כל המבנה לפי החלופה השניה הוא שיקולי נאמנות של לפחות חלק מהדיירים לסוכן הביטוח שמלווה אותם בנאמנות ומוכיח את עצמו מדי פעם בפעם מחדש לשביעות רצונם של הדיירים.

 

ביטוח מבנה הבית המשותף לפי החלופה השניה אינו מחייב היפרדות מסוכן הביטוח שיכול להמשיך לבטח את תכולת הדירה, את הרכב הפרטי ולהמשיך ליתן את שירותי בביטוחי הבריאות, הסיעוד והפנסיה.

 

ה. שיעבוד ביטוח יחידת מגורים לטובת בנק

ביטוח לפי החלופה השניה, כלומר, ביטוח כל המבנה בפוליסה אחת, מאפשר שיעבוד לבנקים של יחידות מגורים שבעליהן נטלו הלוואה והתחייבו בשעבוד הביטוח של דירתם לבנק. הדבר נעשה באמצעות ציון מספר היחידה בבניין ושם הדייר ברשימת הפוליסה של הבית המשותף.

 

ו. ביטול ביטוחי הדירות הקיימים אינו כרוך בקנסות יציאה

לפי התקנות לביטוח מבנה דירה (תנאי המינימום המחייבים עפ"י חוק לביטוח דירות בישראל), כאשר מבוטח מבקש לבטל את ביטוח הדירה, הוא אינו נדרש לשלם "קנס יציאה", בדרך של חיוב מוגדל בעבור התקופה שבה היה הביטוח של דירתו בתוקף. כל מה שעליו לעשות הוא להודיע על הביטול לחברת הביטוח בכתב.

 

פורסם ביום 28/10/2018

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright