בלעדי ל Albit  - מדריכי הביטוח של קטיה שורצמן - לא ניתן להשיג בחנויות

 

תאריך ________________

ללא פער תיווך!

לכבוד קטיה שורצמן 

 ת.ד. 4801 תל-אביב

 

¨ הכנה לבחינה בביטוח רכוש  מאת קטיה שורצמן - מחיר 120 ש"ח כולל דמי אריזה ומשלוח.

כולל תקצירים, שאלונים  להכנה ופתרונות.

עלות הקורס במכללה יכולה להיות 2,000 ש"ח ויותר!

אבקשכם לשלוח ____ עותקים של הספר ____________________      

לידי ____________________________ חברה __________

שם המזמין______________________

  כתובת ______________   עיר _____________  טל _____________________

דואר אלקטרוני ___________________________________

מצ"ב המחאה ע"ס ________ש"ח                בנק __________________                       בשיק מזומן בלבד!    

 

 חתימה____________________

   

 
 

 סגור חלון