עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח
               

פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

עמדת ממונה חובות בעל רישיון

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים.

 

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 

 לאתר היועצת

 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

עמדת ממונה: חובת אמון וניגוד עניינים לבעל רישיון

הדף הראשון של נייר העמדה

הממונה על רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר​​, פרסמה ביום 1/4/2017 נייר עמדה של המונה שמבוסס על הוראות סעיף 15(א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005 (להלן – חוק הייעוץ), הקובע ,כי בעל רישיון יפעל לטובת לקוחותיו באמונה ובשקידה, לא יעדיף את ענייניו האישיים או ענייניו של אחר על פני טובת לקוחותיו, ולא יעדיף ענינו של לקוח אחד על פני לקוח אחר.

                                                                       

תכלית הסעיף האמור היא לקבוע את חובת האמון שחייב בעל רישיון ללקוחותיו ולהבטיח שכל פעילותו של בעל הרישיון היא לטובת הלקוח בלבד.

 

סעיף 17(א) לחוק הייעוץ קובע כי נודע לבעל רישיון על ניגוד עניינים בינו או בין התאגיד שבו הוא מועסק או שותף, לבין הלקוח, בין לעניין ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני לאותו לקוח ובין לעניין ביצוע עסקה בעבור הלקוח, חייב בעל הרישיון להודיע ללקוח, בכתב, על קיום ניגוד העניינים, ולהימנע מלבצע כל פעולה שיש בה ניגוד עניינים, אלא אם כן הסכים הלקוח לכך מראש ובכתב, ביחס לאותו ייעוץ פנסיוני, ביחס לאותו שיווק פנסיוני או ביחס לביצוע אותה עסקה.

 

תכלית הסעיף האמור בחוק היא לקבוע את חובת הגילוי של בעל הרישיון ביחס לניגוד עניינים בינו ובין הלקוח, ואת מחויבותו של בעל הרישיון להימנע מכל פעולה שיש בה משום חשש לניגוד עניינים, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמה מראש ובכתב של הלקוח.

 

מפניות שהגיעו למשרד הפיקוח על הביטוח עלה, כי קיימים מעסיקים שנמצאים בשותפות עסקית עם בעל רישיון, ועובדיהם של המעסיקים הנם לקוחותיו של בעל הרישיון. קשר עסקי זה מעמיד את בעל הרישיון בניגוד עניינים כלפי הלקוחות, שכן כיוון שהמעסיק מצוי בקשר עסקי עם בעל הרישיון ונהנה מרווחיו, יש לו אינטרס מובהק לשלוח את עובדיו לקבלת שירות אצל בעל הרישיון. במצב זה, קטן האינטרס של בעל הרישיון לתת תנאים מיטביים ללקוחות, אשר הופנו אליו על ידי המעסיק, ויתרה מכך, גדל הסיכוי שהוא ימכור ללקוחות מוצרים במחירים גבוהים אשר מזכים אותו בעמלות גבוהות. כמו כן, במצב זה פוחת באופן ניכר החשש של בעל הרישיון שאם יגבה מחירים גבוהים מהלקוחות, יעדיף המעסיק להפנות אותם לבעל רישיון אחר.

 

בהתאם לסעיף 17(א) לחוק הייעוץ מחויב בעל הרישיון לגלות לעובד ניגוד עניינים שהוא מצוי בו כלפי הלקוח. כמו כן, בהתאם לסעיף האמור אם מתקיים ניגוד עניינים כאמור, מחויב בעל הרישיון לקבל את הסכמתו של העובד, מראש ובכתב, טרם ביצוע עסקה במוצר פנסיוני שלו, לאחר שהודיע לו על ניגוד העניינים. חרף זאת, בניגוד לאמור בסעיף, במקרים רבים עובדי המעסיק כלל אינם מודעים לקשר העסקי שבין בעל הרישיון ובין המעסיק שלהם ולניגוד העניינים המתעורר בשל קשר זה, ובוודאי שלא הסכימו בכתב לקיום עסקה במוצר הפנסיוני שלהם על אף ניגוד העניינים.

 

נייר העמדה, מבהיר, כי העדפת עניינו של מעסיק על פני טובת עובדיו ביחס לבחירת מוצרים פנסיוניים וקבלת תנאים מיטביים בהם, אינה עומדת בהוראות סעיף 15 לחוק הייעוץ.  

 

בנייר העמדה כללים לגבי בחירת בעל רישיון, ובהם, הברה, כי הערמת קשיים על עובדים בבחירת בעל רישיון או בביצוע פעולות שלא כחלק מייעוץ או שיווק פנסיוני וכן חוסר שיתוף פעולה מצד המעסיק,  ובכלל כך החתמת העובד על טפסים שונים אשר מסירים מהמעסיק או ממנהל ההסדר אחריות כלפי תפעול המוצר הפנסיוני שבחר העובד, אינם עומדים בהוראות סעיף 20 לחוק קופות גמל.  

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright