עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח
               

פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

אחזור מידע

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים.

 

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 

 לאתר היועצת

 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

חוזר אחזור מידע אישי בתוקף מ 30/3/2017

חוזר אחזור מידע

ביום 30/3/2017 ייכנס לתוקפו חוזר אחזור מידע אישי חדש שיחליף את חוזר ביטוח 2016-1-6 "אחזור מידע אישי".

 

תחילתן של הוראות החוזר לגבי ביטוח סיעודי קבוצתי שנערך לחברי קופות חולים, יהיה ביום 1/1/2018.

 

הסיבה לחוזר החדש היא השימוש הגדל והולך בשנים האחרונות בכלים טכנולוגיים במסגרת מתן שירותים שונים (כגון פעולות באמצעות האינטרנט ושימוש באפליקציות בטלפון החכם).

 

החוזר נועד להנגיש למשתמשים בכלים הטכנולוגיים מידע חיוני לגבי מוצרי הביטוח. להגביר את מודעות המבוטחים למוצרי הביטוח שברשותם ולאפשר קבלה מושכלת של החלטות בשלבים השונים של חיי הפוליסה כולל בעת יישוב תביעה וגם לשפר את רמת השירות והנוחות של ציבור המבוטחים.

 

הוראות החוזר יחולו על כל חברות הביטוח, לרבות הפול לגבי ענפי הביטוח הבאים: ביטוח חובה לרכב, ביטוח חיים

- מקיף, הדדי וסיכון בלבד, ביטוח בריאות, ביטוח רכב רכוש, ביטוח מקיף לדירות ולבתי עסק. ולא יחולו על ביטוחים המפורטים בחוזר ככאלו שהחוזר אינו חל לגביהם, ברובם ביטוחים קבוצתיים ובכלל זה ביטוח תאונות אישיות לתלמידים.

 

החוזר מחייב כל חברת ביטוח לאפשר לכל מבוטח שימוש בחשבון אישי מקוון.

 

על המבטח להציג מידע בחשבון אישי מקוון, באזור משנה של "מוצרי ביטוח" ולכלול את פירוט מוצרי הביטוח שברשות המבוטח, התקפים למועד אחזור המידע, לרבות מוצרי ביטוח שאינם בתוקף ופוליסות מסולקות, בחלוקה לענפי הביטוח השונים וכן את פירוט תביעות הביטוח שהגיש המבוטח ב-3 השנים שקדמו למועד אחזור המידע, בחלוקה לענפי הביטוח השונים.

 

המסמכים שיוצגו: מוצר הביטוח, דף פרטי ביטוח מעודכן, הדיווח השנתי האחרון שנשלח למבוטח, טופס גילוי נאות, דוח תביעות (בענפי ביטוח שבהם חברת הביטוח נדרשת במשלוח דוח תביעות).

 

ככל שמוצר הביטוח הוא כתב שירות במקום ענף הביטוח יצוין "כתב שירות", עבור מוצר ביטוח שנמכר לפני 1/1/2000  חברת ביטוח לא תהיה חייבת להציג את המסמכים המפורטים ובלבד שתאפשר למבוטח להגיש בקשה מקוונת לקבלת המסמכים אותם תציג חברת הביטוח את המסמכים תוך 3 ימי עסקים מיום בקשת המבוטח.

 

חברת ביטוח או סוכן הביטוח מטעמה של חברת הביטוח יציעו למבוטח ויקבלו את אישורו למשלוח מסמכים והודעות הנדרשים על פי דין בכלים טכנולוגיים. חברת ביטוח תאפשר למבוטח שיהיה מעוניין בכך להעביר ולמסור אליה מסמכים בכלים טכנולוגיים.

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright