עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח
               

פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

הפעלת מוכרנים

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים.

 

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 

 לאתר היועצת

 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

מעורבות מוכרנים בשיווק ומכירה של ביטוח

 

איור של מוכרנית

הפיקוח על הביטוח פרסם ביום 31/10/2016 טיוטת חוזר בנושא מעורבות מוכרנים בהליך שיווק ומכירה של ביטוח.

 

החוזר נועד להסדיר את הפעלתם של מוכרנים שאינם מחזיקים ברישיון בידי סוכני ביטוח לשיווק ומכירה של מוצרי ביטוח, שאינם מוצרי פנסיה.

 

פעולות שסוכן הביטוח רשאי לבצע באמצעות מוכרנים:

  • איתור לקוחות המעוניינים לקבל פרטים על הצטרפות לביטוח.
     

  • מתן מידע ראשוני על מוצר ביטוח בהתאם לתסריט שיחה שהוכתב על ידי סוכן ביטוח, ובלבד שלאחר מתן מידע כאמור סוכן ביטוח שוחח עם הלקוח וכלל בשיחה את כל פרטי מוצר הביטוח.
     

  • קבלת פרטים טכניים מהלקוח כגון, פרטי תשלום ופרטי התקשרות, לאחר ביצוע התאמה ומכירה על ידי סוכן הביטוח.
     

  • העברת הצעת ביטוח לידי לקוח, החתמת לקוח על פוליסה וטיפול בקליטת הפוליסה החתומה.

 

פעולות מוכרנים

פעילות מוכרן תבוצע רק בבית העסק שבו פועל סוכן הביטוח. סוכן ביטוח שאין לו בית עסק לא יעסיק מוכרנים.

 

סוכן ביטוח יפקח באופן ישיר על פעילות המוכרן, ופעילות מוכרן תהיה באחריותו המלאה של סוכן הביטוח.

 

היחס המספרי שבין סוכן ביטוח לבין מוכרנים הפועלים תחת פיקוחו לא יקטן מיחס של 1 ל-5 בכל זמן נתון.

 

פרטי המוכרן וסוכן הביטוח שהיו מעורבים בעריכת עסקת ביטוח הכוללים שם, שם משפחה, מספר סוכן ביטוח, כתובת וטלפון ליצירת קשר, יישלחו ללקוח למייל ולמכשיר הנייד בתום עריכת עסקת הביטוח. אם אין ללקוח כתובת מייל או מכשיר נייד, יישלחו פרטים אלה באמצעות הדואר.

 

משלוח הודעה יתועד למשך שבע שנים לפחות.

 

סוכן ביטוח יקבע מנגנון בקרה לפי כללי החוזר שבו ייבחנו פעולות השיווק אשר בוצעו על ידי המוכרן. תוצרי הבקרה יתועדו לפי הוראות החוזר ויישמרו למשך שבע שנים לפחות.

 

כל פעולה המבוצעת על ידי מוכרן או סוכן ביטוח שנוגעת לשיווק ומכירת פוליסה תהיה מתועדת וכל פעולת שיווק טלפונית ללקוח תהיה מוקלטת. התיעוד או ההקלטה יישמרו למשך שבע שנים לפחות לאחר שהלקוח חדל להיות מבוטח.

 

לא ישולם למוכרן תגמול כלשהו למעט תשלום כספי שאינו תלוי במאפייני הפוליסות הנמכרות מאותו סוג ביטוח או הפרמיות המשולמות בעדן.

 

חברת ביטוח לא תקבל בקשת צירוף מסוכן ביטוח שבמסגרת מכירת המוצר בוצעו על ידי מוכרן פעולות לפי סעיף 3, אם לא צורפה להם הקלטה של כל שיחות המכירה.

 

ראו גם: האם קיים הבדל בין תיווך לבין שיווק ומכירה?

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright