עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח
               

פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

מנותקי קשר

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים.

 

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 

 לאתר היועצת

 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

 

איתור עמיתים ומוטבים מנותקי קשר

 

איור של קשר מנותק

מתוך נאום הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, בכנס אילת לנושאי עבודה.

נרשמה מגמת ירידה בהיקף חשבונות וסכומי מנותקי קשר. מנותקי קשר- מכ 40 מיליארד ₪, ו- 2.3 מיליון חשבונות בשנת 2013 ל- 15.2 מיליארד ₪, ו- 1.2 מיליון חשבונות בשנת 2016.

 

מוטבים/ עמיתים שנפטרו- שינוי מתון בחשבונות ועליה בהיקף הכספים- מ- 360,000 חשבונות ל- 340,000 חשבונות. מ- 6  מיליארד עליה ל- 7.8 מיליארד ש"ח.

 

איתור 35% מחשבונות מנותקי קשר בממוצע מדי שנה בשנים 2013-2016. לעומת שיעור ממוצע של חשבונות בהם התקיים תנאי מפסיק עמד על 9.6% של מוטבים. מ- 360,000 חשבונות אותרו רק 145,000.

 

בכל אחת מארבע השנים שחלפו עלתה כמות חשבונות מנותקי קשר שאותרו על כמות החשבונות שנוספו, ולאוכלוסיית חשבונות הנפטרים נוספו מדי שנה כמויות גדולות יותר מאשר הצליחו הגופים להביא לקיומו של תנאי מפסיק בהם.

 

אפיון אוכלוסיית מנותקי הקשר העלה כי עיקר הבעיה נובעת מהיעדר פרטי קשר כלומר, כתובת עדכנית, מידע על הדוא"ל או הנייד של העמית.

 

בקבוצת החשבונות שהיתרה הצבורה בהם נמוכה מ-1000 ₪ נכללים כמעט מחצית מהחשבונות אך שיעור הנכסים בחשבונות אלו עומד על פחות מ-1% מסך הנכסים של מנותקי הקשר. לעומתם, בקבוצת החשבונות שהיתרה הצבורה בהם גבוהה מ-100,000 ₪ נמצאים כ-42% מסך הנכסים אך פחות מ-3% מהחשבונות. ממוצע צבירה בחשבונות אלו עומד על מאות אלפי ₪ בכל חשבון.

 

הוראות הדין משליכות על איתור מנותקי הקשר והמוטבים-

כ-70% מחשבונות מנותקי הקשר עומדים על סכום הנמוך מ- 5000 ₪. לגביהם אין חובה על גוף מוסדי לבצע ניסיונות נוספים ליצירת קשר עם העמית מעבר לניסיונות בשנה הראשונה. מצב זה מביא לכך שכספם של עמיתים אלו נשחק מדי שנה בשל דמי ניהול הנגבים מחשבונם, וזאת בלי שהם מודעים לכך כלל. עוד ניתן להניח כי עמיתים רבים מקרב עמיתים אלו היו מושכים את כספם בפטור ממס אם היו יודעים על קיומו.

 

תקרת דמי הניהול שניתן לגבות מחשבון מנותק קשר מעודדות את הגוף המוסדי ליצור קשר עם מנותק הקשר על מנת לחזור ולגבות את דמי הניהול המקוריים. (אחרת ירידה ל0.3%).

 

אפיון אוכלוסיית הנפטרים העלה כי 48% בלבד מהנפטרים בחרו למנות מוטבים. עם זאת, שיעור החשבונות בהם ידועים פרטי הדוא"ל או הנייד של המוטבים לגוף המוסדי נמוך מאוד.

 

זאת ועוד, לרשות הגוף המוסדי במקרים רבים אין כל מידע על קרובי המשפחה של הנפטר, מידע אשר יכול היה לסייע לו לאתר את המוטבים.

 

בקבוצת החשבונות שהיתרה הצבורה בהם נמוכה מ-1,000 ₪ נכללים 60% מהחשבונות אך שיעור הנכסים בחשבונות אלו עומד על פחות מ-1% מסך הנכסים של מנותקי הקשר. 250 בממוצע לעומתם, בקבוצת החשבונות שהיתרה הצבורה בהם גבוהה מ-100,000 ₪ נמצאים כ-77% מסך הנכסים אך פחות מ-6% מהחשבונות. ממוצע צבירה בחשבונות אלו עומד על מאות אלפי ₪ בכל חשבון.

 

מחצית מחשבונות הנפטרים שייכים לעמיתים שנפטרו לפני שנת 2005, ושנות פטירת העמיתים במחצית האחרת של החשבונות נפרשות על פני יותר משלש עשורים, החל משנת 1970. על רקע טווחי זמן אלו, ישנו חשש כי ככל שחולפות השנים, יתקשה הגוף המוסדי יותר לאתר את כל המוטבים בחשבון.

 

בכמעט 70% מחשבונות הנפטרים גובה הגוף המוסדי את שיעור דמי הניהול המרבי (בצע את הפעולות הנדרשות תוך שנה). גם באוכלוסייה זו, רוב החשבונות הם בסכום של 5,000 ₪ ומטה ולגביהם מאמצי האיתור נמוכים יותר (רק בשנתיים הראשונות).

 

צעדים לפתרון המצב הקיים:

 

ממשק בין הגופים המוסדיים להעברת מידע באמצעות המסלקה על מנותקי קשר ועל מוטבים.

 

קבלת מידע ממרשם האוכלוסין על קרובים מדרגה ראשונה של נפטרים ובנוסף הורדת דמי ניהול בחשבונות נפטרים ל-0.3%.

 

בחינה מחדש של חובת הגוף המוסדי לפעול "בשקידה סבירה" לאיתור

 

חובת איתור "רזה" גם ביחס לחשבונות בסכומים נמוכים – שליחת סמס לעמית או למוטב.

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright