עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח
               

פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

טיוטת חוזר תיקון דמי ניהול

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים.

 

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 

 לאתר היועצת

 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

טיוטת תיקון לחוזר דמי ניהול

 

נספח טופס ההודעה למבוטח על שינוי דמי ניהול לפי החוזר

הפיקוח על הביטוח פרסם ביום 2/4/2017 טיוטת תיקון חוזר דמי ניהול במכשיר החיסכון הפנסיוני. מאחר שחיסכון פנסיוני הוא חיסכון ארוך טווח, המנוהל לרוב עשרות שנים, דומה כי הצעה למתן הטבות כלכליות לתקופות קצרות עשויה להשפיע על בחירה לא מושכלת של המוצר. כדי למנוע הטיה כזו, לפי הפיקוח על הביטוח יש מקום לקבוע תקופה מזערית למתן הטבות והוראות להגברת השקיפות בנוגע לדמי ניהול הנגבים מעמית.

 

על כן, הגבלת שינוי דמי ניהול אותם יהיה רשאי להציע גוף מוסדי לעמיתיו כאשר הם נמוכים משיעור או מסכום דמי הניהול המרביים הקבועים לפי דין יהיו תקפים במהלך תקופה של שבע שנים לפחות במקום שנתיים כפי שקבוע בחוזר הקיים.

 

אולם גוף מוסדי יהיה רשאי להעלות את שיעור דמי הניהול לפני השלמת תקופת ההנחה לאחר מתן הודעה לעמית  לפי הנוסח הקבוע בנספח לחוזר, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 

שישה חודשים לאחר הפסקת התשלומים המועברים לחיסכון בקופת הגמל בשל העמית שלא אירעה בשל המעסיק.

 

משיכה מלאה או חלקית או העברה מלאה או חלקית של יתרה צבורה לקופת גמל אחרת או למסלול השקעה אחר באותה קופה.

 

העלאה בדמי ניהול בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם או בתנאי תכנית הביטוח, המסדיר שינויים בגובה דמי הניהול בהתאם ליתרה הצבורה בחשבונו של העמית או משתנה אחר אשר אושר על ידי הממונה, למעט מנגנון המבוסס על ותק העמית.

 

גוף מוסדי יהיה רשאי להציע הנחה בדמי ניהול רק אם הנחה זו תחול על כלל הפקדות העמית לקופת הגמל ועל כל יתרתו הצבורה של העמית בקופת הגמל, גם אם העמית מחזיק במספר חשבונות בקופות גמל.

 

גוף מוסדי לא ייתן לעמית הטבה כספית שלא באמצעות הנחה בדמי ניהול.

 

גוף מוסדי יהיה רשאי להציע הנחה בדמי ניהול עבור תקופה שקדמה למועד שבו סוכמה הנחת דמי הניהול, ובלבד שתקופת ההנחה לעניין החוזר תחל מהמועד שבו סוכמה ההנחה.

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright