עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח
               

פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

טיוטת חוזר תומכי מכירה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים, מכרזים, מפרטים ותביעות ביטוח לחברות יזמים, קבלנים ויועצים.

 

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 

 לאתר היועצת

 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

טיוטת חוזר בנושא תומכי מכירה

 

 

 

איור של טלפון עם סמיילי

הפיקוח על הביטוח פרסם ביום 1/3/2017 טיוטת חוזר בנושא מעורבות תומך מכירה בהליך שיווק ומכירה של מוצר ביטוח.

 

החוזר נועד להסדיר את הפעלתם של גורמים שאינם מחזיקים ברישיון עיסוק בתיווך לעניין ביטוח לפי חוק הפיקוח על הביטוח, ומבצעים פעולות אגב מכירת מוצר ביטוח עבור מבטח, סוכן ביטוח או סוכן תאגיד.

 

החוזר החדש אמור לחול מיום 1/6/2017 על סוכני ביטוח ומבטחים.

 

החוזר זה לא יחול: בענף ביטוח פנסיוני ובענף ביטוח כללי למעט על פוליסות הנמכרות אגב משכנתה, ביטוח קבוצתי ושיחות מכירה שיוזם הלקוח.

 

טיוטת החוזר אינה מאזכרת את חוק מאגרי מידע ואינו מתייחסת למצב שבו הפניה ללקוח נעשית תוך שימוש בפרטי לקוחות בפוטנציה בניגוד לחוק.

 

לפי טיוטת החוזר:

 

מבטח יקבל בקשת צירוף מסוכן או תומך מכירה שנעשתה על ידי תומך מכירה רק אם צורפה לה הקלטה של שיחת המכירה. לקוח שלא יאשר הצטרפות כאמור לא יצורף לביטוח. לקוח שצורף לביטוח על ידי תומך מכירה יהיה רשאי לבטל הצטרפות ולקבל חזרה את הפרמיות ששילם עד שישה חודשים ממועד הצירוף.

 

תגמול לתומך מכירה תגמול יהיה תשלום כספי בלבד, שאינו תלוי במאפייני הפוליסות הנמכרות מאותו סוג ביטוח או הפרמיות המשולמות בעדן.

 

סוכן ביטוח, מנהל העסקים של סוכן תאגיד ומבטח, יפקחו על פעילות תומכי מכירה הנעשית מתוקף רישיונם או מטעמם, לפי העניין, בין השאר בהתאם לפעולות המפורטות בנוהל הנזכר בחוזר. מבטח ימנה נושא משרה שיהיה אחראי לפיקוח על כל פעילות של תומכי מכירה הנעשית מטעם המבטח.

 

סוכן ומבטח יקבעו נוהל בקרה שיכלול, בין השאר, את כל אלה:

  1. כללים והנחיות לעריכת שיחת המכירה לרבות תסריטי שיחה מפורטים.
     

  2. האזנה ובקרה של כל שיחות השיווק שבהם בוצעה מכירה על ידי סוכן.
     

  3. במקרים שבהם נפלו פגמים בשיחות המכירה - תיקון הליך המכירה באמצעות חזרה ללקוח.
     

  4. תיעוד ושמירת כל שיחות המכירה ההתכתבויות עם הלקוח עד לתום תקופת ההתיישנות בפוליסה.

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright