עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח
               

פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

בעל שליטה לא יוכל לכהן כדירקטור

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים, מכרזים, מפרטים ותביעות ביטוח לחברות יזמים, קבלנים ויועצים.

 

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 

 לאתר היועצת


 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

טיוטת חוזר בנושא יו"ר דירקטוריון מוסדי

 

 

צילום אילוסטרציה של יד מפעילה מריונטה לפי טיוטת חוזר שפורסמה בתחילת חודש מרץ 2018 מטעם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, מוצע לקבוע עקרון כללי לפיו על הדירקטוריון להיות מקצועי, עצמאי ובלתי תלוי. הדירקטורים אמורים להיות בעלי רקע מקצועי מגוון, בלתי תלויים ונטולי זיקה לבעלי השליטה ולגורמים אחרים הקשורים לגוף המוסדי.

 

מוצע לקבוע, כי בעל שליטה בגוף מוסדי או קרובו לא יכהן כיו"ר דירקטוריון וכי תקופת הכהונה של היו"ר תוגבל למשך תשע שנים מיום פרסום החוזר. יו"ר הדירקטוריון אמור להתגורר בישראל באופן קבוע ובמקרים בהם בעל השליטה אינו תושב ישראל, נקבע חריג לעניין מקום מושבו הקבוע, המותנה בהשתתפותו הקבועה בישיבות הדירקטוריון.

 

הוראות החוזר  מאפשרות תקופות מעבר שונות לסעיפים השונים שמגיעות עד כדי תשע שנים שנים מיום פרסום החוזר והן מגבילות חברות בדירקטוריון של גוף מוסדי לאדם אשר קרוב משפחה שלו מכהן בתפקיד מפתח בגוף המוסדי ובעל תפקיד מרכזי עי בחברת האם של הגוף המוסדי לא יוכל לכהן כחבר דירקטוריון.  כן לא יוכל לכהן כחבר דירקטוריון בעל תפקיד ביצועי. מרבית חברי הדירקטוריון בגוף המוסדי מחויבים להתגורר באופן קבוע בישראל ועל אחד מהם אמור להיות בקיא בשפה העברית. מוצע, כי מספר הדירקטורים יוגבל לעשרה, כאשר חריגה מהמספר תהיה באישור הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון.

 

דירקטור בלתי תלוי, לא יוכל לכהן בתפקידו ככל שיש לו זיקה לבעל השליטה. המינוי של דירקטורים בלתי תלויים יהיה באמצעות ועדה בלתי תלויה ומשך כהונתם יוגבל לתקופה של שש שנים ברציפות.

 

החוזר נועד להבטיח את קיומו של ממשל תאגידי נאות בגוף מוסדי, הפועל בתפקוד עסקי תקין, השומר על יציבותו הפיננסית ומבטיח את כספי המבוטחים והחוסכים באמצעותו. ממשל תאגידי נאות חיוני לשמירת אמון הציבור בגופים המוסדיים, שכן אלה אמונים על ניהול כספו של הציבור לעת פרישה ועל תשלום תגמולי ביטוח בקרות אירוע ביטוחי.

 

לאור חשיבתו ומרכזיותו של הדירקטוריון לקיומו של ממשל תאגידי נאמר בדברי ההסבר לטיוטת החוזר, אשר לצורך גיבושו, נבחנו הוראות רגולציה של רשויות פיקוח מקומיות וזרות. כי קיימת חשיבות להתוויית סטנדרט מינימאלי לניהול תקין של הגוף המוסדי בכל הקשור לפעולת הדירקטוריון. לדבריה, עדכון ההוראות מבוסס ברובו על סטנדרטים בינלאומיים ועל ממצאי ביקורות הממונה וסוגיות עקרוניות שנדונו במהלך השנים.  

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright