עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח
               

פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

בעלי מוגבלויות יוכלו לקבל משכנתא

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים.

 

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 

 לאתר היועצת

 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

נאסר על גופים פיננסים לסרב ליתן משכנתא לבעל מוגבלות מקצרת חיים

 

 

ח"כ קרין אלהרר

 מליאת הכנסת אישרה ביום 2/7/2018 בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 18), התשע"ח-2018 של ח"כ קארין אלהרר וקבוצת חברי כנסת.

גוף פיננסי לא יסרב לתת הלוואה לדיור לאדם שנקבע לגביו שהוא אדם עם מוגבלות מקצרת חיים אם ומתקיימים לגביו כל התנאים שבסעיף, בכלל זה שההלוואה מבוקשת לרכישת דירה יחידה או חלופית (משפר דיור), ושהאדם עם המוגבלות עומד בתנאי ההלוואה שהגוף הפיננסי מציע והציג לו אישור שהוא מבוטח בביטוח חיים לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים.

 

סכום ההלוואה יהיה כפול מסכום הביטוח ולכל היותר מיליון שקלים חדשים.

 

כמו כן, מוצע לקבוע שמבטח לא יסרב למכור ביטוח חיים להלוואה לדיור לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים עקב מוגבלתו אלא על פי הקבוע בדין, ואם סירב למכור לו ביטוח חיים עם חיתום, יציע לו ביטוח חיים לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים שיהיה שווה למחצית יתרת סכום ההלוואה ולכל היותר חצי מיליון שקלים חדשים.

 

אדם עם מוגבלות מקצרת חיים שנטל הלוואה כאמור ורכש ביטוח חיים כאמור זכאי לסיוע מהמדינה בסך של 300 שקלים חדשים בחודש בכפוף לעמידתו באמות המידה שייקבעו לפי הצעת החוק וכל עוד הוא מבוטח בביטוח חיים לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים.

 

בדברי ההסבר נכתב: "גוף פיננסי הנותן הלוואות לדיור, דוגמת בנק, מבטח או חברה מנהלת, נוהג להבטיח את החזר ההלוואה באמצעות רישום משכנתה על דירת הלווה לזכות המלווה או דרישה שהלווה ירכוש ביטוח חיים שיבטיח את תשלום המשכנתא אם הלווה נפטר .

 

בשנים האחרונות גופים פיננסיים נוהגים לדרוש, כתנאי למתן ההלוואה, את שתי החלופות האמורות גם יחד, כך שמימוש המשכנתא ייעשה אם הלווה אינו עומד בהחזר התשלומים, ובמקרה של פטירת הלווה החזר ההלוואה ייעשה מתוך כספי ביטוח החיים שלו .

 

בעקבות שינוי זה, אנשים עם מוגבלות מוצאים את עצמם ללא אפשרות לקבל הלוואה לדיור גם אם יש בידיהם את ההון המזערי הדרוש כדי להגיש בקשה להלוואה לדיור, שכן מבטחים מסרבים לבטח אותם בביטוח חיים בשל הסיכונים הנובעים ממוגבלותם, או לחלופין מאפשרים להם לרכוש רק ביטוח חיים ללא חיתום, המוגבל בסכום שבין 300,000 ל־ 500,000 שקלים חדשים ותקופת אכשרה של שלוש שנים, על פי רוב, שבמהלכה הפוליסה מכסה מקרי מוות מתאונה בלבד."

 

ח"כ קארין אלהרר מסיעת "יש עתיד", אמרה, כי: "את ההצעה הנחתי ממש בתחילת הקדנציה, כשהבנתי את גודל האפליה. זו אפליה שאין לה בסיס וסיבה אמיתית. היא מנעה מרבים שיש להם הון עצמי לרכוש דירה. אני כולי תקווה שכל מי שחווה עד היום קושי לקנות בית רק בגלל המוגבלות, יוכל היום לקבל מענה."

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright