עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח
               

פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

עמדת הציבור על דמי ניהול

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים, מכרזים, מפרטים ותביעות ביטוח לחברות יזמים, קבלנים ויועצים.

 

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 

 לאתר היועצת

 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

הפיקוח מבקש עמדת הציבור על דמי ניהול

 

 

 

מכתב הפקוח על הביטוח

הפיקוח על הביטוח פרסן ביום 27/2/2017 נייר בנושא היעדר זיקה בין דמי הניהול לבין עמלת הפצה לצורך התייעצות עם הציבור עד ליום ה16/3/2017 לכתובת הדואר האלקטרוני: michalka@mof.gov.il.

 

הרקע לנייר הוא פרסום עמדת הממונה מיום 18/1/2015 בעניין תשלום גוף מוסדי לבעל רישיון שעסקה בנוהג שלפיו גופים מוסדיים משלמים לבעלי רישיון (סוכני הביטוח) עמלות הנגזרות מדמי הניהול שמשלם העמית. על פי הסכמי עמלות מסוג זה, ככל שדמי הניהול גבוהים יותר, כך עמלת הסוכן גבוהה - יותר.

 

עמדת הממונה הדגישה את חובתם של גופים מוסדיים ושל בעלי רישיון לדאוג לטובת לקוחותיהם ולא להעדיף כל עניין אחר, לרבות רווחיהם האישיים, על פני טובת לקוחותיהם, וקבעה כי תשלום עמלות הנגזר מדמי הניהול שמשלם עמית אינו עולה בקנה אחד עם חובת הנאמנות המוטלת על גופים מוסדיים ועל בעלי רישיון, מכיוון שתשלום עמלה לבעל רישיון באופן האמור, מעודד בעלי רישיון להציע ללקוחות מוצרים בדמי ניהול גבוהים יותר.

 

ביום 9/1/2017 התקבל בקריאה שניה ושלישית חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) תיקון מס' 20  שקובע, כי עמלת הפצה לא תחושב בזיקה לשיעור דמי הניהול שהחברה המנהלת תגבה מעמית, ומוסיף לסעיף העונשין הפרה של חובה זו. תחילתו של החוק ביום 1 באפריל 2017 .

 

הפיקוח על הביטוח מזמין את הציבור להביא בפני רשות שוק ההון את עמדתו בנוגע לתגמול העומד בהוראות החוק. לצורך כך, מפורטים מספר עקרונות לדוגמה אשר יכולים לשמש בפני עצמם, או יחד עם עקרונות נוספים, כבסיס למודל תגמול לבעל רישיון, נבקש את התייחסותכם לגבי כל אחד מהם, בהיבטים הבאים:

 

1 . מהם היתרונות והחסרונות.

2 . מהי מידת הישימות.

 

כמו כן, מבקש הפיקוח על הביטוח לקבל ייעוץ לגבי עקרונות נוספים המקיימים את התנאי שלפיו עמלת ההפצה אינה מחושבת בזיקה לדמי הניהול.

 

עקרונות

  1. העמלה משולמת לבעל רישיון ישירות על ידי הלקוח אם כסכום חד פעמי ואם כתשלום חודשי קבוע - מחשבונו הפרטי;
     

  2. העמלה נקבעת בהסכם בין בעל הרישיון ללקוח ומשולמת מתוך דמי הניהול שגובה הגוף המוסדי. העמלה מחושבת כשיעור מתוך הצבירה וכשיעור מתוך ההפקדות בלבד והיא נמוכה מהשיעור המרבי הקבוע בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (דמי ניהול), תשע"ב- 2012 אך ללא קשר לגובהם של דמי הניהול; במסמכי הצירוף יינתן גילוי לעמלת ההפצה והיא תשולם כל זמן שקיים ייפוי כוח לבעל הרישיון;
     

  3. העמלה משולמת לבעל רישיון על ידי גוף מוסדי כשיעור קבוע מסך הצבירה ושיעור קבוע מסך ההפקדות, -ובשיעור אחיד מכל הגופים המוסדיים והיא נמוכה מהשיעור המרבי הקבוע בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (דמי ניהול), תשע"ב- 2012 אך ללא קשר לגובהם של דמי הניהול;
     

  4. עדכון העמלה לבעל רישיון לגבי לקוחות שצירף, יהיה בהפחתת העמלה בלבד, לגבי עמלות עתידיות בלבד, לפחות שלוש שנים לאחר הצירוף למוצר הפנסיוני על פי בחינת כלל העסקאות שנעשו בהתאם -להסכם בתקופה הנבחנת, ולפי קריטריונים אשר אינם מבוססים על דמי הניהול הממוצעים.

 

לדעת הח.מ. כל עקרון שיתקבל אמור להבטיח שקיפות לעמית לגבי שיעור וסכום דמי הניהול המשולמים על ידו.

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright