עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח
               

פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

חלוקת פנסיה בין גרושים

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים

 

תבליט

היועצת קטיה שורצמן

תבליט

יועץ  ניהול סיכונים בביטוח כללי

תבליט

הקמה וניהול  אתרי ביטוח

תבליט

ניהול תביעות ביטוח

 

כל התייעצות כרוכה בתשלום

 
 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

 

טיוטת לחלוקת חיסכון פנסיוני בין פרודים

 

 

 

 

איור של לב חצוי ומתחתיו טבעת

הפיקוח על הביטוח פרסם ביום 21/4/2016 טיוטת תקנות לגבי חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו. לפי דברי ההסבר של האוצר, נחקק ביום 6 באוגוסט 2014 החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני. בין בני זוג שנפרדו.

 

בהתאם לסעיף 3 לחוק, אם התקיימו התנאים הקבועים בחוק רשאי בן זוג לשעבר של עובד או גמלאי להגיש לגוף משלם בקשה לרישום פרטי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני וזאת לצורך חלוקת החיסכון הפנסיוני בין בני הזוג.

 

ההצעות לתיקון מתייחסות, בין היתר, ל:

 

מוצע לקבוע כי בקשה לרישום פרטי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני מוגשת על-ידי בן הזוג לשעבר לגוף המשלם תוגש על גבי טופס קבוע, שייקבע בתוספת ובו מפורטים הפרטים הנדרשים לגוף המשלם לצורך בחינת הבקשה ורישום ההערה לפי החוק. לבקשה יצורפו העתק פסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני, חתום על-ידי מזכירות בית המשפט, וצילום תעודת זהות של בן הזוג לשעבר, הבקשה לרישום תוגש למשרדי הגוף המשלם בדואר רשום או במסירה אישית.

 

בשים לב למנגנונים הקיימים לקליטת בקשות בגופים המוסדיים לעומת מעסיקים בהסדרי פנסיה תקציבית, ולהשלכות על בן הזוג לשעבר במקרה של עיכוב במועד הקליטה, מוצע לקבוע כי קליטת בקשה לרישום בהסדרי פנסיה תקציבית תיעשה תוך שבעה ימי עסקים ממועד הגשת הבקשה המלאה על-ידי בן הזוג לשעבר, ותוך ארבעה ימי עסקים כאשר מדובר בגוף מוסדי. קליטת בקשה תהיה רישום במערכות הגוף המשלם לפיו התקבלה במשרדי הגוף המשלם בקשה לרישום.

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright