עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

הביטוח ב2016

הטיפים של היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

פתרונות ניהול סיכונים, מכרזים, מפרטים ותביעות ביטוח לחברות יזמים, קבלנים ויועצים.

 

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 

 לאתר היועצת

 


 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

 

דוח פעילות רשות הפיקוח בשנת 2016

 

 

שער הדוח השנתי של הפיקוח על הביטוח​הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, פרסמה ביום 17/7/2017 את הפרקים העיקריים בדוח הממונה לשנת 2016 שהכוללים את ניתוח שוק הביטוח והחיסכון הפנסיוני בישראל. מדובר בפרקים נוספים בדוח השנתי של הפיקוח על הביטוח לשנת 2016. הדוח מציג גידול בתיק הנכסים הפנסיונים של הציבור והוא מסתכם בכ- 1.4 טריליון שקלים, 8% לעומת 2015.

 

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון החלה לפעול כרשות עצמאית ביום 1 בנובמבר 2016. תפקידיה, כפי שהוגדרו בחוק עצמאות הרשות, הם הגנה ושמירה על עניינם של המבוטחים, העמיתים ולקוחות הגופים המפוקחים, הבטחת היציבות והניהול התקין של גופים אלה, קידום התחרות במערכת הפיננסית ועידוד חדשנות טכנולוגית ועסקית בפעילותם של הגופים.

 

בתחומי החיסכון לטווח הבינוני והארוך פעלה הרשות להגברת התחרות ולהגדלת החיסכון הפנסיוני. בראש ובראשונה, הרשות ביקשה לתת מענה לחוסכים הלא מאוגדים. כדי להגביר את כוח המיקוח של הציבור, נבחרו שתי קרנות ברירת מחדל המציעות דמי ניהול נמוכים. כמו כן, הרשות החלה ליישם את רפורמת "עקוב אחרַי פנסיוני" (איחוד חשבונות לא פעילים), במסגרתה ימוזגו כשני מיליון חשבונות לא פעילים בקרנות הפנסיה לתוך חשבונות פעילים במטרה לרכז את החיסכון הפנסיוני של החוסך בקרן אחת. איחוד זה יביא לצמצום דמי הניהול, לשמירה על הרצף הביטוחי, להגברת השליטה בניהול החיסכון ובעקבות זאת להגדלת החיסכון הפנסיוני

 

בשנת 2016 נמשכה מגמת הירידה בדמי הניהול הממוצעים בכל אחד משלושת המוצרים. לדוגמה דמי הניהול הממוצעים בקרנות הפנסיה החדשות עומדים כיום על 0.26% מהנכסים ו - 2.85% מההפקדות.

 

ביוני 2016 נכנסו לתוקפן הוראות הרשות המאפשרות לחסוך כספים בקופת גמל חדשה – קופת גמל להשקעה. קופת גמל להשקעה מאפשרת לחוסך למשוך את הכספים כקצבה בגיל פרישה וליהנות מפטור ממס רווח הון בגין כל הכספים. תקרת ההפקדה השנתית לקופת גמל להשקעה עומדת על 70,000 שקלים בשנה.

 

בתחום הביטוח קידמה הרשות שינויים מקיפים. בביטוח רכב קידמה הרשות השבת כספים מתאגיד "קרנית" למבוטחים בסך של כ-1.2 מיליארד שקלים. כמו כן, הרשות עדכנה את תעריפי הפול לרכבים פרטיים. עדכון זה הוזיל את דמי הביטוח והגביר את התחרות בענף.

 

בביטוח הבריאות והסיעוד נכנסו לתוקפן שתי רפורמות מרכזיות שהובילה הרשות. עיקרי הרפורמה הן גיבוש פוליסות אחידות, המבטיחות כיסוי הולם ומאפשרות תחרות על שירות ומחיר. בנוסף, הפוליסה האחידה בביטוח סיעוד מאפשרת לחברי הקופות מעבר בין הקופות השונות מבלי שייפגעו זכויותיהם.

 

בתחום התיווך פרסמה הרשות כללים הנוגעים למעורבות מוכרנים שאינם בעלי רישיון סוכן ביטוח בהליך המכירה של מוצרי ביטוח, וצמצמה את ניגודי העניינים של המעסיק בנוגע לחיסכון הפנסיוני של העובדים.

 

הרשות קידמה את החזון הדיגיטלי, שעיקרו עידוד הגופים המוסדיים לאמץ דיגיטציה בתהליכי העבודה, בממשק מול הלקוח ובמניעת מקרי ביטוח. כמו כן, הרשות הודיעה כי תתמוך בכניסת גופים לתחומי פעילותה ויאמצו פעילות דיגיטלית מלאה.

 

הרשות המשיכה לקדם ולשפר את מערכות המידע בתחומי פעילותה. בין היתר השיקה הרשות את מחשבון ביטוח הבריאות המאפשר בין היתר השוואת מחיר ביטוחי ניתוחים, השתלות ותרופות. בשנת 2016 השיקה הרשות גם את מחשבון ביטוח חיים המאפשר ביצוע השוואה של המחירים בעת רכישת ביטוח חיים פרטי וביטוח חיים למשכנתה.

 

הרשות האיצה את היערכותה לקראת יישום משטר כושר פירעון כלכלי המבוסס על הנדבך הראשון של הדירקטיבה SOLVENCY 2. באפריל 2016 פורסם תרגיל ההערכה הכמותית האחרון על בסיס הדוחות הכספיים לשנת 2015. בספטמבר פורסמה הבהרה ובה נדרשו חברות ביטוח לתת גילוי אודות יחס כושר הפירעון שחושב במסגרת IQIS5 החל מהדוח הכספי לרבעון השלישי של שנת 2016.

 

פיתוח מערכת הסליקה הפנסיונית עבור כלל הציבור נמשך בשנת 2016. כהשלמה לדיווח על ההפקדות הפנסיוניות שמבצע מעסיק עבור עובדיו, נוסף שירות חדש של סליקה כספית באמצעות המסלקה הפנסיונית. הסליקה הכספית מאפשרת למעסיק להעביר את כספי החיסכון הפנסיוני שהוא מעוניין להפקיד עבור עובדיו בחשבונותיהם שבגופים מוסדיים. ב-2016 נרשמו במסלקה הפנסיונית 294,532 חוסכים, רובם לצורך מתן הרשאה לסוכן ביטוח או יועץ פנסיוני. 

 

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר: "האתגרים שעומדים לפתחנו רבים ומגוונים, וכולם חשובים ובעלי משמעות רבה לציבור רחב וגדול. נמשיך לפעול להגנה על עניינם של מבוטחים וחוסכים, ולקידום ביטחון פיננסי לכלל הציבור בתחומי פעילותה של רשות שוק ההון".

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright