עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח
               

פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

תכנית הפיקוח לביטוח סיעוד קבוצתי

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים.

 

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 

 לאתר היועצת

 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

ביטוח בריאות וסיעוד

טיוטות חוזר, נייר עבודה ותקנות לסיעודי קולקטיבי

 

 

שכיחות מקרה הביטוח לפי גיל - מקור טיוטת חוזר הפיקוח על הביטוח

 

בנוסף להערכת  הסדרי הסיעוד הקבוצתי בשנה, הפיקוח על הביטוח פרסם ביום 20/12/2016 טיוטות חוזרים העוסקים בהסדרה של נושאים שונים בתחום הביטוח הסיעודי. במכתב שנשלח למנהלי חברות הביטוח ע"י אסף מיכאלי, סגן בכיר לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, נמסר, כי הפיקוח מכוון ליצירת מודל בביטוח סיעודי במתכונת קבוצתית מתוך ראיה לטווח ארוך תוך שמירה על זכויות המבוטחים לאורך כל ימי חייהם על מנת שהביטוח יהיה זמין בעבורם גם בהגיעם לגיל מבוגר.

 

המודל מאפשר המשכיות למקרה שבו הביטוח לא יחודש כקבוצה לעבור לביטוח פרט בגובה הפרמיה האחרונה ששולמה לפני ביטול הביטוח הקבוצתי.

 

המודל המוצע על ידי הפיקוח מאפשר שילוב בין יתרון המיקוח שקיים בביטוח קבוצתי ויתרון תפעולי לבין הבטחה של זכויות מבוטחים לטווח ארוך:

 

הביטוח הקבוצתי יתומחר מראש בפרמיה קבועה או בפרמיה מוגדלת המתקבעת בגיל 65 לכל היותר ויובטח, כי אם הביטוח יתבטל, תוקנה למבוטחים הזכות לפוליסת פרט, בפרמיה זהה לפרמיה שאותה שילמו בתקופת הביטוח האחרונה (למעט הנחות חיצוניות).

 

בתום תקופת הביטוח יתכנו שלוש חלופות

 

א.    חידוש הביטוח אצל אותו המבטח בסיכום גובה הפרמיות בין בעל הפוליסה לבין חברת הביטוח כאשר נקודת המוצא היא שהפוליסות תומחרו מלכתחילה כפוליסות ארוכות טווח ועל כן לא צפוי שינוי קיצוני בזכויות המבוטחים.
 

ב.  חידוש הביטוח אצל מבטח אחר בניצול כח המיקוח של בעל הפוליסה ובשמירת זכויות המבוטחים כאשר ערכי הסילוק והפרמיה ייקבעו במו"מ בין בעל הפוליסה לבין המבטח החדש על בסיס העובדה כי הביטוח מלכתחילה תומחר על בסיס ארוך.
 

ג.   אם בעל הפוליסה לא מצא מבטח שיבטח את הקבוצה לתקופת ביטוח חדשה (למשל אם לא הסכים להצעת המחיר של המבטח הנוכחי), הרי שלמבוטחים נצברו זכויות כמפורט בחוזר.
 

הביטוח הקבוצתי לפי המודל החדש אמור להיות יקר בעבור קבוצות מסוימות בהן מרבית חברי הקבוצה מבוגרים והפיקוח על הביטוח מתייחס על כן על ידי צירוף מסמך לדיון לביטוח מצטרפים מבוגרים.

 

עקרונות המודל לביטוח מצטרפים מבוגרים

 

 1. תקופת ההצטרפות לביטוח - ניתן יהיה לרכוש את הכיסוי הסיעודי בתקופת זמן קבועה מראש החל מגיל 60 ועד למועד פרישתו של המועמד לביטוח או גיל 67, הנמוך מביניהם.  
   

 2. תקופת הביטוח לכל החיים - עיקר הסיכון להתרחשות אירוע סיעודי הוא מגיל 60 ואילך. בגיל זה גוברת בקרב הציבור המודעות לצורך במענה הולם למצב סיעודי והוודאות באשר למקורות הכספיים הזמינים למימון טיפול סיעודי. משכך, המודל המוצע יבטיח שתקופת הביטוח תהיה למשך כל ימי חייו.
   

 3. צירוף לביטוח ללא חיתום רפואי - הכיסוי הסיעודי הנוסף לא יכלול בחינה של מצבו הרפואי של המועמד לביטוח במעמד רכישת הכיסוי. במקום זאת, תקבע תקופת אכשרה מתאימה שבמהלכה לא יהיה המבוטח זכאי לתגמולי ביטוח, ותפקידה למזער ככל הניתן את השפעת הסלקציה השלילית (Adverse selection).
   

 4. צירוף וולונטרי - ההצטרפות תהיה רק לאחר קבלת הסכמת המועמד לביטוח.
   

 5. תשלום חד פעמי ומראש - התשלום לביטוח יוכל להתבצע באמצעות תשלום חד פעמי ומראש במועד ההחלטה על רכישת הביטוח. תשלום חד פעמי יאפשר להוזיל עוד יותר את עלות הביטוח וכן יעניק  יציבות נוספת למודל בזכות ביטול האפשרות לביטולים סלקטיביים.

  הערכה ראשונית של עלות הביטוח מצביעה על עלות חד פעמית של כמה עשרות אלפי שקלים לכיסוי נאות. סכום זה יוכל להיות משולם מהחיסכון בקופת הגמל או ממקור חיצוני ושניתנת עבורו הטבת מס. 
   

 6. ללא ערך פדיון - מאחר שהמודל מאפשר רכישת ביטוח סיעודי בגיל מבוגר יחסית שבו הוודאות באשר למקורות הכספיים הפנויים של האדם גבוהה יחסית והצורך בביטוח ברור יותר, ניתן שלא לכלול אפשרות לקבלת ערך פדיון במקרה הפסקת הביטוח.

חלופות ליישום המודל:

מכרז להצעת ביטוח סיעודי במתכונת פרט - התקשרות באמצעות מכרז מרוכז עבור ציבור רחב תאפשר למבטחים לחסוך עלויות שיווק ובכך להוזיל את המוצר עוד יותר למבוטח. בנוסף, גיל ההצטרפות המאוחר יחסית לביטוח מקטין את חוסר הוודאות למבטחים שקיים בהבטחת תנאים לכל חיי המבוטח. בחלופה זו, מלוא הסיכון הביטוחי מושת על המבטח, כאשר ניתן לשקול כי סיכון ההשקעה, כולו או חלקו, יושת על המבוטח, בדומה למוצרי ביטוח סיעודי ששווקו בעבר על ידי מבטחים.

 

ביטוח סיעודי הדדי -  ביטוח הדדי יאפשר תמחור קרוב ככל הניתן לסיכון הביטוחי ויאפשר לכן מוצר זול יותר אך מנגד תנודתי יותר בעיני המבוטח. חשוב לציין בהקשר זה כי ביטוח הדדי לא יבוא לידי ביטוי בסבסוד של עלות הסיכון של מבוטחים מבוגרים על ידי מבוטחים צעירים יותר במודל, אלא ביכולת לעדכן משתנים אשר בעזרתם מחשבים את עלות הסיכון לכל מבוטח, בהתאם לניסיון הקבוצה בפועל.

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright