היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

שינוי תקנון ההתאחדות

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים

 

יכול להיות שאתם צודקים... לאתר היועצת Z
 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


  

 

 

התאחדות המבטחים - מעכשיו, הגודל לא קובע

 

 

ההודעה לעיתונות של רשות ההגבלים העסקיים

רשות ההגבלים העסקיים פרסמה ביום 8/3/2017 הודעה לעיתונות לפיה חייבה הרשות את התאחדות חברות לביטוח חיים להעניק לחברות ביטוח קטנות החברות בהתאחדות זכויות הצבעה שוות בכלל מוסדותיה. 

 

לתקנון ההתאחדות נוספה הוראה לפיה פניות של ההתאחדות לרשויות שלטון ובכלל זה לבתי המשפט תציינה את קיומן של דעות מיעוט בסוגיה שעל הפרק.

 

הדברים נעשו בעקבות פניה של רשות הגבלים עסקיים לפני מספר חודשים, כאשר נודע לרשות כי התאחדות חברות לביטוח חיים פנתה למשרד האוצר ולאחר מכן גם עתרה לבג"ץ וטענה בשם חבריה כנגד הוראות חדשות שפרסמה הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון בעניין הליכי בחירת קופת גמל "ברירת מחדל", זאת על אף עמדתן המנוגדת של כמחצית מחברי האיגוד – חברות הביטוח הקטנות. ההתאחדות אף לא גילתה לבג"ץ כי קיימת עמדה שונה בקרב חבריה.

 

ההוראות האמורות של הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון נוגעות לאופן בחירת קרן פנסיה "ברירת מחדל" שאליה יועברו כספי הפנסיה של עובדים שלא בחרו קרן פנסיה באופן עצמאי. על פי הוראות אלו, המעסיק יחויב לערוך מכרז לבחירת קרן ברירת מחדל או להתקשר עם אחת מקרנות הפנסיה שנבחרו בהליך מכרזי שיתבצע על ידי משרד האוצר.

 

הרשות סברה, כי הוראות אלה אמורות להיטיב עם חברות הביטוח הקטנות מפני שהן צפויות להגדיל את יכולתן להתחרות בתחום הפנסיוני, כך שפעילות ההתאחדות נעשתה, לכאורה, כנגד האינטרס העסקי של חברות אלו.

 

בחינת הרשות את הליך קבלת ההחלטות בהתאחדות העלתה כי לחברות הביטוח הקטנות ניתנו זכויות הצבעה פחותות בהרבה מאלו של החברות הגדולות, שכן תקנון ההתאחדות הקנה לחברים בהתאחדות זכויות הצבעה באסיפה הכללית בהתאם לחלקן בתחום ולא ביחס של 'קול אחד לכל אחד'.

 

בחודש יוני 2016, הודיעה הרשות להתאחדות כי התנהלותה בעניין זה מעלה חשש תחרותי וכי היא אינה עומדת לכאורה עם האמור בגילוי הדעת בעניין איגודים עסקיים. בפרט, ציינה הרשות כי בפניית איגוד עסקי לרשויות שלטון על האיגוד לייצג בתום לב את עניינם של חבריו, והדגישה כי על ההתאחדות להימנע מנקיטת עמדה המוצגת על ידי התאחדות שתכליתה לשרת רק חלק מחבריה, ולא את טובת ענף הביטוח.

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright