עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח
               

פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

צו בבג"ץ הבכירים בבנקים

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים

 

יכול להיות שאתם צודקים... לאתר היועצת
 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

צו ביניים בבג"ץ שכר הבכירים בבנקים

 

 

 

 השופט יורם דנציגר

השופט ד"ר יורם דנציגר מבית המשפט העליון נעתר לבקשתו של איגוד הבנקים והוציא צו ביניים בתיק בג"ץ  4406/16 - א' איגוד הבנקים בישראל (ע"ר) נגד כנסת ישראל, שר האוצר, נגידת בנק ישראל והמפקחת על הבנקים.

 

השופט דנציגר, אמר, בין היתר, כי: "עיינתי בכתבי הטענות שהוגשו מטעם הצדדים לעניין הבקשה למתן צו ביניים. לאחר התלבטות, אני נעתר לבקשה.

 

אני מורה בזאת על צו ביניים כפי שהתבקש על ידי העותרת, לפיו: "עובדים בתאגידים בנקאיים ונושאי משרה בכירה בתאגידים אלה שיודיעו על התפטרות מעבודתם בתאגידים בתוך 45 ימים ממועד ההכרעה בעתירה או ביטול צו הביניים, לא יאבדו את זכאותם הנוכחית לקבל את מלוא הזכויות שהיו מגיעות להם בגין סיום יחסי עובד-מעביד או סיום כהונתם, אילו הסתיימו יחסים אלו במועד הגשת בקשה זו".

 

מקבל אני את טענת העותרת כי אין מנוס ממתן צו הביניים בנקודת הזמן הנוכחית. קריאת החוק נושא העתירה על-פניו, אינה מאפשרת לעובדים לכלכל את צעדיהם נכון להיום. נוכח אי-הודאות והעמימות השוררים ביחס לכוונת המחוקק במספר נקודות משמעותיות בחוק, עובדים מסוימים במערכת הבנקאית עזבו את עבודתם, ואחרים שוקלים להתפטר מהתאגידים בהם הם עובדים מזה עשרות שנים. חלק מהעובדים נדרשים להגיש הודעות מוקדמות 90 ימים עובר למועד כניסת החוק לתוקף, קרי עד ליום 12.7.2016. אין מדובר בטענות בעלמא, כאשר החשש מפני התפטרות הוא ממשי, ומובע גם על-ידי אנשי המקצוע בשירות המדינה, בראשם המפקחת על הבנקים. במצב דברים זה, וכאשר צו הביניים המבוקש הוא צר ומצומצם ביותר, נוטה הכף בעינַי לטובת "הקפאת המצב" – במובן אשר התבקש על-ידי העותרת ואשר יאפשר לנהל את העתירה ללא שהסכנה מפני אובדן זכויות הוותק מרחפת מעל לראשם של העובדים הבכירים במערכת הבנקאית. יצוין כי ההצדקה להוצאת צו הביניים מתגברת על רקע השאלות העולות בעתירה, חלקן שאלות תקדימיות המתייחסות להסדרים שאינם מוכרים במדינות אחרות בעולם.

 

מוּדע אני לקושי שבמתן צו ביניים בנסיבות העניין..."

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright