עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח בחירום

הטיפים של היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

פתרונות ניהול סיכונים, מכרזים, מפרטים ותביעות ביטוח לחברות יזמים, קבלנים ויועצים.

 

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 

 לאתר היועצת

 


 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

חוזר הפיקוח לזיהוי לקוחות בעת חירום

 

הדף הראשון של חוזר זיהוי לקוחות בחירוםבמסגרת ההיערכות למצב חירום ובמטרה להקל על לקוחות הגופים המוסדיים בנסיבות אלו, מציע הפיקוח על הביטוח לקבוע, כי בהתקיים מצב חירום יפעלו הגופים בדרכים חלופיות בכל הנוגע לזיהוי, אימות פרטים ודרישת מסמכים. הכול כפי שמפורט להלן, תוך הבטחת קיומן של בקרות הולמות והגבלת חשיפת הגוף המוסדי לסיכון.

 

החוזר החדש שפורסם בתחילת ספטמבר 2016 קובע דרישות לנוהל זיהוי לקוחות במצב חירום אשר יופעל רק באישור הפיקוח על הביטוח. במסגרת קביעת הנוהל, יעריך הגוף המוסדי את הסיכונים הכרוכים בהפעלתו בהתייחס לפרופיל  הסיכון של מקבלי השירות ויקבע בקרות הולמות.

 

גוף מוסדי שפעל על פי נוהל זיהוי לקוחות במצב חירום, ישלים את הליך הזיהוי לפי צו איסור הלבנת הון בתוך 90 ימים מתום מצב החירום.

 

נוהל זיהוי לקוחות במצב חירום יתייחס, לכל הפחות ל: סוגי השירותים או הפעולות הכלולים בו בשים לב לנחיצות הפעולה וסוג השירות שניתן במצב חירום, מגבלת סכום שתיקבע לפעולות שונות, אמצעים חלופיים המשמשים לזיהוי ולאימות במצב חירום, ככל שנעשה בהם שימוש, בהתאם להוראות החוזר.

 

זיהוי, אימות פרטים וקבלת מסמכים במצב חירום  - גוף מוסדי רשאי לקבוע במסגרת נוהל זיהוי לקוחות במצב חירום כי ייעשה שימוש באמצעי זיהוי ואימות חלופי לצורך זיהוי ואימות מקבל שירות בעת ביצוע פעולה, בהתקיים כל התנאים הבאים:

 

א.  קיומו של אמצעי זיהוי נושא תמונה, שם ומספר זהות שהונפק על ידי תאגיד שהוקם מכוח חיקוק, כדוגמת רישיון נהיגה;

 

 ב. השוואת פרטי הזיהוי שבאמצעי הזיהוי כאמור בסעיף קטן (א) עם אמצעי זיהוי אחר הנושא תמונה, שם ומספר זהות או מענה על שאלות זיהוי חד ערכיות הידועות למקבל השירות בלבד, כפי שהוגדרו מראש על ידי הגוף המוסדי;

 

 ג.   לגבי פעולת משיכה – סכום המשיכה המצטבר לכל תקופת מצב החירום לא יעלה על 50,000 ש"ח;

 

ד.  קבלת אישורו של אחראי למילוי חובות בגוף המוסדי. 

הוראות החוזר חלות על גופים מוסדיים שמנהלים חשבון או חוזה ביטוח חיים החל ממועד התחילה של צו איסור הלבנת הון.

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright