היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

כלל הפסידה בבג"ץ

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים

 

 לאתר היועצת Z
 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

איי די בי הפסידה בבג"ץ נגד הפיקוח על הביטוח

 

 

 

 

 

 

איזי כהן, המנכ"ל כלל ביטוח בתמונה משנת 1990ביום 25/1/2017, דחו שלושת שופטי בית המשפט העליון ח' מלצר, נ' הנדל וא' את העתירה שהוגשה על ידי אי די בי  חברה לפתוח בע"מ בתיק בג"ץ  6296/16  אי די בי  חברה לפתוח בע"מ נ' המפקחת על הביטוח , שוק ההון  וחיסכון במשרד האוצר, משה טרי - הנאמן על מניות כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ ורזניק פז נבו נאמנויות בע"מ (הנאמן למחזיקי האג"ח סדרה י"א).

 

וכך הודיעה החברה לבורסה לניירות ערך בתל אביב:

 

"מעדכנת החברה כי ביום 25.1.2017 ניתן פסק דין משלים של בג"ץ, אשר במסגרתו נדחתה העתירה (וכן בוטל הצו על-תנאי שניתן על ידי בג"ץ ביום 15.9.2016 אשר הורה לממונה להתייצב ולהראות טעם להתנגדותה לבקשת החברה לשעבוד של עד 5% ממניות כלל עסקי ביטוח).

 

במסגרת פסק הדין נקבע, כי בנוסף ל- 3.92% ממניות כלל עסקי ביטוח אשר אינן כפופות להוראות המתווה למכירת השליטה ומכירת אחזקותיה של החברה בכלל עסקי ביטוח מיום 30.12.2014 ("המתווה"), ואשר נכון למועד זה משועבדות לטובת נושה מובטח של החברה מקבוצת מנורה (לפרטים ראו באור 16.ג.(2) לדוחות החברה לשנת 2015 וכן בבאור 4.ב.2 לדוחות הכספיים ביניים של החברה ליום 30.9.2016), רשאית החברה לשעבד עוד 1.08% ממניות כלל עסקי ביטוח המצויות בידי הנאמן, בכפוף להוראות המתווה. 

 

לאור האמור, מעדכנת החברה כי היא בוחנת את החלופות העומדות בפניה בכל הנוגע לשעבוד מניות כלל עסקי ביטוח לטובת מחזיקי אגרות החוב, לרבות האפשרות לפעול לכינוסה של אסיפה של מחזיקי אגרות החוב לאשר תיקון להוראותיו של שטר הנאמנות לאגרות החוב."

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright