היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

חוזר ביטוח סיעוד

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים

 

 

 לאתר היועצת Z
 


 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


  

 

 

ביטוח בריאות וסיעוד

 

מודל ביטוח סיעודי קבוצתי ארוך הטווח

 

 

צילום אילוסטרציה של אזרחית מבוגרת

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, קובעת הוראות לעריכת ביטוח סיעודי קבוצתי ארוך טווח. ההוראות ליישום מודל סיעודי קבוצתי ארוך הטווח, ראשון מסוגו, מעניקות ודאות למבוטחים, ומבטיחות כיסוי לביטוח סיעודי לכל חייהם.

המוצר החדש יתאים למאפיינים השונים הקיימים בשלבי החיים של המבוטח. כלומר, גמישות למבוטח צעיר, מחיר נמוך ורצף ביטוחי בכל מקרה של עזיבת הקבוצה. המבוטח המבוגר יזכה לצבירת זכויות אישית לאורך חייו. בנוסף, ההוראות שמשמרות את כוח המיקוח של בעל הפוליסה לטובת חברי הקבוצה, מתייחסות גם למבוטחים המבוגרים כיום ומאפשרות עבורם את המשך הכיסוי הביטוחי.

רשות שוק ההון פועלת לסייע לארגונים השונים להיערך ולהטמיע את השינויים באופן המיטבי ביותר עבור המבוטחים.

סגן שר האוצר, יצחק כהן: "הביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים ארוכי הטווח יעניקו לכל מבוטח את היכולת לממש את זכויותיו באופן מיטבי. נמשיך לשמור על הערבות ההדדית שבאה לידי ביטוי בביטוח הסיעודי הקבוצתי".

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר: "המודל הסיעודי ארוך הטווח מבטיח לכלל המבוטחים כיסוי סיעודי זמין לכל חייהם בהתחשב במאפיינים הקיימים בכל שלב בחיי המבוטח. המודל מחליף את הביטוחים קצרי הטווח בארוכים ויציבים, לטובת ציבור המבוטחים". החוזר פורסם ביום 21/5/2017 תחולה מיום 1/9/2017.

החידוש למבוטחים בביטוח סיעוד קבוצתי:

ביטוח לכל חיים במחיר מובטח לכל החיים – לא עוד ביטוח שניתן לביטול מדי חמש שנים.

סוגיית המחיר – הוזלה לקבוצות גדולות בשל כושר המיקוח וחיסכון בעמלת סוכן.

הפוליסה כוללת ערך מסולק שנקבע לפחות לפי: מין, גיל הצטרפות לביטוח ומשך התקופה שבה שולמה פרמיה.

חברת ביטוח רשאית לקבוע כי עבור מבוטח שגילו 70 ומעלה במועד שיווק לראשונה או חידוש פוליסת ביטוח סיעוד קבוצתי כי הביטוח ייערך לתקופה של חמש שנים בלבד.

ההוראות ביחס לביטוח סיעודי קבוצתי מבחינות בין סוגי מבוטחים שונים: מבוטחים שגילם נמוך מגיל 40 ומבוטחים שגילם מעל לגיל 40. האבחנה נובעת, בין היתר, מכך שקיימת למבוטחים שגילם נמוך מגיל 40 אפשרות לרכוש פוליסת פרט במחיר זמין, עקב גילם הצעיר יחסית. עבור מבוטחים צעירים אלו, ניתן לקבוע בהסכם עם בעל הפוליסה, הוראות המתחשבות במאפיינים אלו, כך שיובטח להם ביטוח סיעודי במחיר זמין לכל ימי חייהם, גם בעת מעבר לפוליסת פרט.

פוליסת המשך במקרה של הפסקת הביטוח הקבוצתי עבור מבוטח שגילו 40 ומעלה:

  • הפרמיה בפוליסת ההמשך לא תהיה גבוהה מהפרמיה בביטוח הסיעוד הקבוצתי.

  • הזכאות לערך מסולק בפוליסת ההמשך תחושב בהתאם לגיל ההצטרפות לביטוח לראשונה או לכל היותר בהגיעו של המבוטח לגיל 40, לפי החלטת חברת הביטוח; נצברו למבוטח ערכי סילוק, יקבע גילו לפי מועד הצטרפותו לראשונה לביטוח כפי שהיה קבוע בפוליסה הקודמת.

פוליסת המשך במקרה של הפסקת הביטוח הקבוצתי עבור מבוטח שגילו נמוך מגיל 40

  • ערכי סילוק, יקבע גיל המבוטח לפי מועד הצטרפותו לראשונה לביטוח כפי שהיה קבוע בפוליסה הקודמת.

  • הפרמיה בפוליסת ההמשך לא תהיה גבוהה מהפרמיה שנהוגה למצטרפים חדשים, במועד הזכאות לעבור לפוליסת ההמשך, בפוליסת פרט דומה אצל המבטח.

המבטחים יציגו באתרי האינטרנט שלהם, את הכללים לקביעת זכאות לקבלת גמלת סיעוד, וכן את המבחנים להגדרה של חוסר יכולת לבצע 50% מכל פעולת ADL, ובפרט יוצג טופס הערכה תפקודית, שלפיו נקבעת יכולתו של מבוטח לבצע כל פעולת ADL וכן קישור למדריך לקונה ביטוח סיעודי שבאתר האינטרנט של הממונה על שוק ההון. 

     

     

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright