היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

תקנות כהונת קרובי משפחה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים

 


 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


  

 

 

 

טיוטת תקנות המגבילות כהונת קרובי משפחה

 

 

  מר עופר אליהו, יו"ר איגוד חברות הביטוח בכנס אלמנטאר 2012הפיקוח על הביטוח פרסם ביום 25/1/2015 טיוטת תקנות המגבילות על מינוי וכהונה של בעלי תפקיד מרכזי בגוף מוסדי שהוא קרוב משפחה של בעל השליטה.

   לפי טיוטת התקנות לא ימונה ולא יכהן כבעל תפקיד מרכזי בגוף מוסדי שהוא אחד מאלה:

   בעל שליטה בגוף המוסדי או קרובו,  קרוב של דירקטור בגוף המוסדי, הורשע בפסק דין חלוט בעבירה מהעבירות המפורטות בתקנות וטרם חלפו שבע שנים מיום ההרשעה או שבית משפט קבע כי אין בהרשעה, בהתחשב במהותה, חומרתה ונסיבותיה, כדי למנוע כהונתו.

    "בעל שליטה בגוף מוסדי" - מי שבידיו היתר לשלוט במבטח לפי סעיף 32(ב) לחוק הפיקוח על הביטוח או היתר לשלוט בחברה מנהלת לפי סעיף 9(ב) לחוק קופות גמל.

    "בעל תפקיד מרכזי" בגוף מוסדי – נושא משרה (אך לא דירקטור) ובעל תפקיד אחר מהסוג שעליו הורה הממונה, שלפעילותו עשויה להיות השפעה משמעותית על פרופיל הסיכון של הגוף המוסדי או של כספי חוסכים באמצעותו.

   "קרוב", של אדם - בן זוג, הורה, הורה הורה, בן או בת, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד או דודה וילדיהם, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורגים, בני זוגם של כל אלה, וכן כל אדם הסמוך על שולחנו.

    אדם שביום פרסומן של התקנות מכהן כדין בגוף מוסדי כבעל תפקיד מרכזי, רשאי להמשיך ולכהן בתפקידו בגוף המוסדי עד תום שלוש שנים מיום הפרסום.

   יש האומרים כי התקנות החדשות דווקא מצמצמות את מרווח הפעולה של הפיקוח על הביטוח במובן זה שהפיקוח לא יוכל לאשר כהונה של קרוב, או אפילו למנות אותו כמנהל ממונה מטעמו, אם וכאשר יראה זאת לנכון. כאשר נכון להיום הוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) מעניקות למפקחת על הביטוח סמכויות נרחבות ביותר לגבי אישור כהונתם של נושאי משרה בחברות ביטוח.

   באשר לשוק הביטוח בישראל כיום, מלבד מר עופר אליהו המכהן כמנכ"ל חברת מגדל גם בחברות ביטוח אחרות מכהנים בתפקיד מרכזי קרובי משפחה כמו למשל מר גדעון המבורגר בחברת הראל, מר מיקי קלמן בחברת מנורה, ובשוק הביטוח מדובר על חזרתו של מר נגה רחמני לחברת איילון. 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright